Kontrakt menedżerski - jak wprowadzić go do systemu?

Kontrakt menedżerski nazywany jest umową o zarządzanie która właściwa jest dla osób kierujących zakładem pracy. Według ZUS obejmują go takie same zasady jak umowa zlecenia. Natomiast przepisy ustawy o PIT wskazują że zryczałtowane koszty powinny być takich same, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. System wFirma dla biur rachunkowych znacznie ułatwia dodawanie takiego typu umowy, bez problemu wygenerujesz umowę ale też wyliczysz zobowiązania wobec ZUS i US. 

Dodanie menedżera do systemu

Aby rozliczyć kontrakt menedżerski należy dodać menedżera jako pracownika do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA po wyborze Dodaj dane ręcznie należy uzupełnić wymagane pola. Natomiast po wyborze Udostępnij kwestionariusz online zostanie on wysłany do przyszłego pracownika. Instrukcja znajduje się w artykule Dodawanie nowego pracownika w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Kontrakt menedżerski - dodanie pracownika

Umowa - kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski można dodać ze szczegółów pracownika lub z zakładki:

 • KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » WYSTAW » UMOWĘ » KONTRAKT MENEDŻERSKI, bezpośrednio po wprowadzeniu danych pracownika bez konieczności przechodzenia do innych zakładek,

Kontrakt menedżerski - wystaw umowę


 

Kontrakt menedżerski

 

 • KADRY » UMOWY » DODAJ  » KONTRAKT MENEDŻERSKI.W oknie dodawania umowy wybiera się pracownika, wprowadza wynagrodzenie oraz określa okres obowiązywania umowy. 

Kontrakt menedżerski - parametry kontraktu

 

W przypadku kontraktu menedżerskiego należy uzupełnić zakładkę ZUS i zadecydować, jaki powinien zostać zastosowany schemat składek ZUS. W systemie istnieje możliwość wyboru spośród kilku schematów opłacania składek:

 • Student lub uczeń do 26 roku życia, 
 • Własny pracownik (z umową o pracę),
 • praca w szczególnych warunkach,
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu,
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego,
 • Osoba bez innego zatrudnienia,
 • Emeryt lub rencista,
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,
 • Inny przypadek.

Kontrakt menedżerski - schemat ubezpieczeniowy

W systemie istnieje możliwość wydruku umowy kontraktu KADRY » UMOWY » zaznaczenie kontraktu » DRUKUJ. Należy jednak pamiętać że kontrakt menedżerski nie jest ściśle regulowany przepisami prawa dlatego umowę należy otworzyć w TRYBIE EDYCJI. W ten sposób, można dopisać lub usunąć dowolne treści w wygenerowanym dokumencie.

Kontrakt menedżerski a lista płac

Kontrakt menedżerski rozliczony jest na podstawie listy płac, którą generuje się KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ:

 • Listę płac (zbiorczą) - wówczas osoby z kontraktami zostaną wykazane na liście płac razem ze wszystkimi pracownikami lub
 • Listę płac (kontrakty menedżerskie) w tym przypadku po wyborze utworzy się lista płac na której zostaną wykapane wyłącznie osoby posiadające kontrakty

Kontrakt menedżerski - lista płac

Wynagrodzenie z kontraktu stanowi podstawę do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. Od wypłaconego wynagrodzenia należy potrącić podatek dochodowy PIT-4 (17% lub 32%) po wcześniejszym uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu (KUP) - w wysokości 250 zł. 

Miesięczna zaliczka na podatek PIT-4

Po zakończeniu miesiąca należy wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia od kontraktów menedżerskich START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » ZALICZKA NA PIT-4R

Kontrakt menedżerski - podatek za pracownika


Deklaracje roczne a kontrakt menedżerski

Po zakończonym roku dla osób z kontraktami menedżerskimi należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11 KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). 

Kontrakt menedżerski - deklaracje roczne

Po zakończeniu roku do US należy przekazać PIT-4R, której wygenerowanie jest możliwe START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R). 

Kontrakt menedżerski - roczna deklaracja podatkowa

PIT-11 oraz PiIT-4R w wersji elektronicznej przekazuje się do urzędu skarbowego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska