Korekta deklaracji VAT 7 lub VAT 7K

Wszelkie odkryte błędy w rozliczeniach zwłaszcza na gruncie podatku VAT powinny być niezwłocznie skorygowane, czyli powinna zostać wystawiona korekta deklaracji VAT. Obejmuje to w szczególności sytuacje, w których została błędnie wyliczona wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta deklaracji VAT 7 - błąd ujawniony przed wysyłką deklaracji

W sytuacji gdy błąd został wykryty przed wysyłką deklaracji VAT do urzędu skarbowego istnieje możliwość zmodyfikowania wygenerowanej deklaracji VAT lub jej usunięcia i ponownego wygenerowania. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT a następnie:

  • zaznaczyć deklarację VAT i z górnego paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ

Korekta deklaracji vat - opcja modyfikuj

  • lub zaznaczyć deklarację VAT i z górnego paska menu wybrać opcję USUŃ. Następnie należy wygenerować nową deklarację VAT poprzez funkcję DODAJ DEKLARACJĘ,

Korekta deklaracji vat - opcja usuń

Korekta deklaracji VAT 7 - błąd ujawniony po wysyłce deklaracji

W sytuacji gdy błąd został wykryty po złożeniu deklaracji VAT, należy wówczas skorygować ją poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ VAT. W kolejnym oknie należy wybrać okres a jako cel zaznaczyć opcję KOREKTA DEKLARACJI.

Korekta deklaracji vat - generowanie

Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, jednakże nie jest ono obowiązkowe.

Korekta deklaracji vat na druku

Wysyłka do urzędu skarbowego korekty deklaracji VAT

W celu wysyłki deklaracji VAT klienta, Biuro rachunkowe może skorzystać z dwóch sposobów:

  • Bezpośrednio z konta Biura Rachunkowego z zakładki: START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta deklaracji vat - wysyłka deklaracji - funkcja wyślij

  • Bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU

Korekta deklaracji vat - opcja wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Ważne!
Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Korekta deklaracji vat - bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy danej deklaracji VAT pojawi się zielona koperta.

Korekta deklaracji vat - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Korekta deklaracji vat - opcja pobierz UPO

Ważne!
Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn