Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych

W niektórych sytuacjach m.in. w przypadku zmiany sposobu wykorzystania środków trwałych firmy w związku z powrotem do zwolnienia z VAT, konieczna może okazać się korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych, którą podatnicy powinni wykazać w JPK V7.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT jeżeli nastąpi zmiana przeznaczenia środka trwałego wykorzystywanego w firmie w okresie tzw. korekty, podatnik zobowiązany jest dokonać w JPK V7 korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych in plus lub in minus.
Szczegółowe informacje dotyczące okresów i zasad wyliczania korekty podatku naliczonego od nabyć pojazdów będących środkami trwałymi można znaleźć w artykułach:
Korekta VAT w związku ze zmianą wykorzystywania samochodu
Wycofanie samochodu osobowego z firmy - skutki w VAT

Jak dokonać korekty podatku VAT naliczonego od nabyć środków trwałych?

Obliczoną poza systemem wartość korekty VAT należy wprowadzić w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, gdzie w podzakładce ZAAWANSOWANE, po zaznaczeniu okienka KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD NABYĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH pojawi się dodatkowe pole - PODATEK NALICZONY, w którym należy wprowadzić kwotę korekty in minus lub in plus.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - dodaj wpis

Wprowadzona do systemu korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych zostanie ujęta w JPK V7 w części Podatek naliczony - do odliczenia, w polu Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych w KPiR

W celu ujęcia korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych w KPiR należy wystawić w systemie dowód wewnętrzny (DW):

  • dla korekty podatku naliczonego in minus należy wystawić DW dokumentujący wydatek poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

  • dla korekty podatku naliczonego in plus należy wystawić DW dokumentujący przychód poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 8 KPiR - pozostałe przychody.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka