Ulga na złe długi a korekta naliczonego podatku VAT

W przypadku gdy podatnik nie ureguluje należności wynikającej z danej faktury kosztowej w terminie 90 dni licząc od daty terminu płatności faktury jest zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku VAT naliczonego. Potocznie mówi się, że jest to tzw. „ulga na złe długi”. Związku z tym, system monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanej zasady.

Ulga na złe długi a deklaracja VAT

W sytuacji gdy zobowiązanie względem kontrahenta nie zostało odpowiednio rozliczone w systemie oraz nie doszło do jego uregulowania w całości w ustawowym terminie 90 dni, system pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym mija 90 dzień od upływu terminu płatności, dokona wpisów wyksięgowujących z rejestru zakupu VAT w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW.

Ulga na złe długi

Podczas generowania deklaracji VAT, poprzez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, za okres, w którym korekta podatku VAT powinna nastąpić, system zaprezentuje informację o wydatkach, które będą podlegały korekcie:

Ulga na złe długi

Po uregulowaniu zobowiązania w całości lub w części, informację tę należy wprowadzić do systemu rozliczając fakturę wg. wskazówek podanych w kolejnym akapicie. Wówczas faktury zostaną również ujęte w korekcie odliczeń podatku VAT zwiększając VAT naliczony o całą wartość podatku z faktury (gdy została opłacona w całości) lub proporcjonalnie (gdy faktura została uregulowana w części).

Korekta podatku VAT nie dotyczy:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
- importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,
- importu usług,
- uproszczonego importu towarów,
gdyż przy ich rozliczaniu podatek VAT jest ujmowany zarówno w rejestrze VAT zakupu jak i w rejestrze VAT sprzedaży. Są to transakcje neutralne na gruncie VAT.

Ulga na złe długi - rozliczanie płatności

W związku z powyższym bardzo istotne jest oznaczanie faktur jako opłaconych po faktycznym dokonaniu płatności. W systemie można zrobić to na trzy sposoby:

  • podczas księgowania, należy zaznaczyć oknienko w polu ZAPŁACONO lub wprowadzając w nim uregulowaną kwotę,

ulga na złe długi

  • poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybranie z górnego menu funkcji ROZLICZ,

Ulga na złe długi

  • w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE, wprowadzony został filtr pozwalający na kontrolowanie stanu płatności, filtrowania można dokonać filtrując stan rozliczony/ nierozliczony/ nieokreślony, 

Ulga na złe długi

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz