Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu często występują jako dodatkowa pozycja na fakturze i dotyczą najczęściej transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze czy kosztów przesyłki pudełek.

Rodzaj wydatku KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU stosuje się jedynie przy zakupie materiałów i towarów handlowych, nie stosuje się przy innych wydatkach!
W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych, aby zaksięgować zakup towarów czy materiałów zawierający wyodrębnioną pozycję dotyczącą np. transportu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT).

Koszty uboczne zakupu - księgowanie w wFirma dla Biur RachunkowychPojawi się okno, w którym uzupełniamy dane zgodnie z otrzymaną fakturą. Następnie wybieramy najpierw jako rodzaj wydatku ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH, a w kolejnej pozycji wybieramy KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Po zapisaniu wydatek trafi do rejestru zakupu VAT (u czynnych podatników VAT) oraz do kolumny 11 KPiR - koszty uboczne zakupu i do 10 kolumny KPiR - zakup towarów handlowych i materiałów.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz