Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Księgowanie odwrotnego obciążenia w kosztach dotyczącego usług budowlanych wymaga wybrania w systemie odpowiedniej stawki VAT oraz zaznaczenia opcji, która pozwoli na ujęcie kosztu w odpowiednich rejestrach VAT.

Od 1 listopada 2019 r mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony mechanizmem podzielonej płatności. W związku z tym, poniższy artykuł przedstawia ścieżkę księgowania faktur zakupowych związanych z usługami budowlanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 października 2019. Faktury za zakup usług budowlanych z mechanizmem podzielonej płatności po 1 listopada 2019 r. należy księgować zgodnie z artykułem Faktura z mechanizmem podzielonej płatności wystawiona poza systemem.
Fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie powinno się wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w oknie edycji, należy uzupełnić podstawowe dane, wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, wprowadzić odpowiednią krajową stawkę VAT oraz wartość netto z otrzymanego dokumentu.

Faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie wFirma

W celu zastosowania odpowiedniego schematu księgowego, należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktury z odwrotnym obciążeniem - stosowanie

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w Rejestrze zakupu i sprzedaży VAT oraz w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska