Księgowanie na kontach pozabilansowych w systemie wfirma dla biur

W systemie możliwe jest dokonanie księgowanie na kontach pozabilansowych. W tym celu konieczne jest właściwe dodanie konta w planie kont oraz zmodyfikowanie dekretacji. Poniżej omawiamy jak dokonać księgowania na kontach pozabilansowych w systemie.

Jak dodać konto pozabilansowe?

Niezależnie od tego czy w trakcie tworzenia roku obrotowego wybrany zostanie wzorcowy plan kont bądź własny plan kont użytkownik będzie miał możliwość w planie kont do właściwego katalogu (Zespół 9 - Konta pozabilansowe) dodać konto pozabilansowe. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » wejść do zespołu 9 “Konta pozabilansowe”.

Następnie aby dodać konto pozabilansowe należy skorzystać z opcji DODAJ KONTO.

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić:

  • Katalog nadrzędny - katalog, w którym zapisze się dodawane konto. W polu tym pojawia się już wskazany katalog zgodnie z poziomem, w którym dodawane jest konto,

  • Nazwa - jak ma nazywać się dane konto,

  • Kod - numer konta. Uwaga! Z tego poziomu nie dodaje się kont analitycznych.

  • Typ - pozabilansowe.

Jak wykonać księgowanie na kontach pozabilansowych?

Aby dokonać księgowania na koncie bilansowym konieczne jest w trakcie dodawania zapisu księgowego (po stronie przychodów czy kosztów) konieczne jest w podzakładce DEKRETACJA odznaczenie opcji AUTOMATYCZNE WYLICZENIE i ręczne dodanie za pomocą akcji +NOWY WIERSZ konta pozabilansowego po stronie Wn lub Ma w zależności od tego jakie księgowanie chce dokonać użytkownik. System wówczas będzie pomijał konto oznaczone jako “pozabilansowe” przy wyliczaniu zgodności kwoty po stronie Wn i Ma.

Księgowania na koncie pozabilansowym również można dokonać przy dodawaniu dokumentu PK.

Jednostronne księgowanie na koncie pozabilansowym

W systemie możliwe jest dodanie jednostronnego księgowania na koncie pozabilansowym. W tym celu dodając dokument PK np. kosztowy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » POLECENIE KSIĘGOWANIA. Wówczas uzupełniamy dane, numer konta pozabilansowego kwotę i wówczas mimo nieuzupełnienia drugiej strony dekretu system pozwoli na zapis księgowania.Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska