Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Zdarza się, że klienci biura wystawiają faktury sprzedaży lub korzystają z kasy fiskalnej poza systemem wFirma. Wówczas nie należy dublować wystawiania faktur/dokumentów sprzedaży w systemie tylko odpowiednią ścieżką wprowadzić takie przychody.

Jak wprowadzić przychód z dokumentów wystawionych poza systemem?

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji np. faktury VAT, faktury bez VAT, faktury korygujące, raporty dobowe lub miesięczne z kas fiskalnych czy ewidencje sprzedaży bezrachunkowej (wystawionych poza systemem wFirma dla Biur Rachunkowych) należy dokonać w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W oknie dodawania nowego przychodu w polu:

  • NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (w przypadku faktur VAT, faktur bez VAT czy faktur korygujących);

  • lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (w przypadku księgowania raportu dobowego lub miesięcznego z kas fiskalnych lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej)

W przypadku księgowania faktur korygujących w zakładce ZAAWANSOWANE należy dodatkowo oznaczyć funkcję KOREKTA.
W przypadku pełnej księgowości dodatkowo w zakładce DEKRETACJA konieczne jest określenie schematu księgowego, który ma dla wpisu zostać zastosowany.

Pozostałe dane uzupełniamy zgodnie z dokumentem.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Księgowanie dziennych lub miesięcznych raportów kasowych zostało szczegółowo opisane w artykule: Jak zaksięgować łączny raport okresowy?

Tak zaksięgowany przychód zostanie ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7 - sprzedaż towarów i usług - lub Ewidencji przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu - w przypadku ryczałtowców) lub księdze handlowej (w przypadku pełnej księgowości) oraz Rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).

Pełna księgowość - wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie zbiorcze np. ŁRO - jak nie zdublować płatności?

W przypadku gdy paragony są księgowane i dla nich powstaje odrębnie rozrachunek to wówczas aby przy księgowaniu ŁRO nie powstało zdublowanie płatności (rozrachunku) konieczne jest w trakcie księgowania w polu METODA PŁATNOŚCI wskazanie opcji NIE PODLEGA ROZLICZENIU. Wybranie tej pozycji z metod płatności powoduje brak dodawania informacji o płatności - rozliczeniu - i tym samym rozrachunku.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska