Księgowanie wydatków

System wFirma dla Biur rachunkowych został stworzony w taki sposób, aby maksymalnie usprawnić prowadzenie uproszczonej księgowości online przez biura rachunkowe. Specjalnie zaprogramowane rodzaje schematów księgowych zapewniają wygodę i umożliwiają szybkie, sprawne i w pełni automatyczne księgowanie wydatków.

Księgowanie wydatków u czynnego podatnika VAT

W celu zaksięgowania wydatku należy przejść do zakładki WYDATKI » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ. Do wyboru ukażą się rodzaje dokumentów księgowych: faktura VAT, faktura (bez VAT) lub dowód wewnętrzny. Wydatek można również zaksięgować na podstawie pliku.

Księgowanie wydatków - Dodaj

Po wybraniu pojawi się okno, w którym w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić wszystkie dane związane z wydatkiem, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na pole Termin płatności. Wynika to z faktu, że jeżeli dokumenty zakupu nie zostaną oznaczone jako zapłacone to system dokona automatycznej korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy.

Jeżeli kontrahent został już wcześniej wpisany do katalogu kontrahentów można go wyszukać, klikając w opcję Szukaj w katalogu lub wpisując pierwsze litery jego nazwy w polu Dostawca. Natomiast jeśli jest to nowy kontrahent należy go dodać ręcznie lub pobrać jego dane z GUS, o czym więcej w artykule: Dodawanie nowego kontrahenta

Księgowanie wydatków - Szukaj w katalogu

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wydatku, dzięki któremu wydatki automatycznie prawidłowo są księgowane do odpowiednich kolumn w KPiR.

Księgowanie wydatków - Wybór rodzaju wydatku

W podzakładce IMPORT USŁUG I INNE ZAAWANSOWANE zaznacza się dane dotyczące wydatków zagranicznych (WNT, import usług, VAT rozlicza nabywca, import usług art.28b czy uproszczony import towarów), metodę kasową oraz jeśli dokument został wystawiony w walucie obcej dodatkowo w tej podzakładce można wybrać odpowiednią walutę.

Księgowanie wydatków - Import usług i inne zaawansowane

Tak zaksięgowany dokument zostanie ujęty w odpowiedniej kolumnie w KPIR, w odpowiednich rejestrach VAT (dotyczy tylko księgowania faktur VAT) oraz jeśli dokument został wystawiony w walucie obcej system automatycznie dokona przeliczenia na polskie złote po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Księgowanie wydatków u podatnika zwolnionego z VAT

W celu zaksięgowania wydatku należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ. Do wyboru ukażą się rodzaje dokumentów księgowych: wydatek, dowód wewnętrzny oraz na podstawie pliku.

Księgowanie wydatków - Księgowanie bez VAT

Po wybraniu pojawi się okno, w którym w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić wszystkie dane związane z wydatkiem.

Jeżeli kontrahent został już wcześniej wpisany do katalogu kontrahentów, można go wyszukać, klikając w opcję Szukaj w katalogu lub wpisując pierwsze litery jego nazwy w polu Dostawca. Natomiast jeśli jest to nowy kontrahent należy go dodać ręcznie lub pobrać jego dane z GUS, o czym więcej w artykule: Dodawanie nowego kontrahenta

Księgowanie wydatków - Dostawca

Przechodząc dalej, do wyboru dostępne mamy specjalnie zaprogramowane rodzaje wydatków, dzięki którym wydatki automatycznie prawidłowo są księgowane do odpowiednich kolumn w KPiR.

Księgowanie wydatków - Rodzaje wydatków

W podzakładce ZAAWANSOWANE zaznacza się dane dotyczące wydatków zagranicznych (WNT, import usług czy import usług art.28b) oraz jeśli dokument został wystawiony w walucie dodatkowo w tej podzakładce można wybrać odpowiednią.

Księgowanie wydatków - Zaawansowane

Tak zaksięgowany dokument zostanie ujęty w odpowiedniej kolumnie w KPIR, w odpowiednich rejestrach VAT (dotyczy tylko księgowania faktur dotyczących transakcji zagranicznych) oraz jeśli dokument został wystawiony w walucie obcej system automatycznie dokona przeliczenia na polskie złote po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

W przypadku rozliczenia wydatku gotówką powyżej 15 000 zł pojawi się komunikat systemowy, w którym użytkownik zostanie poinformowany, że taki wydatek nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu i należy go samodzielnie wyksięgować.

Aby zaksięgować wydatek można również przejść do artykułu, w którym została wskazana ścieżka odpowiadająca konkretnemu rodzajowi wydatku: 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka