Likwidacyjny spis z natury dla celów VAT

Likwidacyjny spis z natury dla celów VAT sporządzany jest w sytuacji gdy klient zamyka działalność gospodarczą. Przygotowany spis z natury wprowadza do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych księgowa lub opiekun (klient na swoim koncie nie ma dostępu do wprowadzania wpisów w rejestrach VAT). 

Ważne!
Wzór remanentu likwidacyjnego dla celów VAT można pobrać z artykułu: Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT - wzór z omówieniem

Likwidacyjny spis z natury - kwestie formalne

Remanentem są objęte wszystkie towary znajdujące się w firmie na dzień likwidacji działalności, w odniesieniu do których podatnikowi przysługiwało częściowe lub pełne prawo do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu. Co ważne, mianem towarów według ustawy o VAT określone zostały nie tylko towary handlowe i materiały, ale również środki trwałe oraz wyposażenie.

Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy wykazać w JPK V7 składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności.

Likwidacyjny spis z natury a JPK V7

Likwidacyjny spis z natury należy sporządzić poza systemem. Następnie wynikającą z niego wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu przez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie oznaczamy BRAK KONTRAHENTA i następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY. Następnie pojawi się pole PODATEK NALEŻNY, w którym należy uzupełnić kwotę podatku VAT zgodnie ze remanentem likwidacyjnym.

Likwidacyjny spis z natury - dodawanie wpisu

Po zapisaniu podatek VAT zostanie automatycznie wykazany w odpowiedniej pozycji JPK V7, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn