Lista zadań w biurze rachunkowym

Lista zadań jest narzędziem, które pomaga zorganizować pracę w firmie. Zadania można przypisywać do konkretnych pracowników bądź kontrahentów. Istnieje również możliwość ustalania priorytetów zadań. Dodatkowo można ustalać termin wykonania zadania, który zostanie również oznaczony w terminarzu, co zdecydowanie usprawni pracę w biurze rachunkowym.

Tworzenie nowej listy zadań

Aby utworzyć nową listę zadań w systemie należy przejść do zakładki CRM »  ZADANIA » LISTY ZADAŃ i skorzystać z opcji DODAJ NOWĄ.

Lista zadań w wfirma dla Biur Rachunkowych

W wyświetlonym oknie dodania listy zadań należy wprowadzić nazwę nowej listy, jej opis oraz kod listy (zawierający maksymalnie 3 znaki).

lista zadań - jak dodać?

Po zapisaniu nowa lista zostanie wyświetlona w liście zadań.

lista zadań  - dodawanie zadań

Szczegóły listy zadań

Klikając na nazwę listy zadań można zobaczyć jej szczegóły. Wówczas pojawią się zadania przypisane do danej listy.

 lista zadań - jak modyfikować?

Za pomocą opcji WSZYSTKIE ZADANIA z zakładki LISTY ZADAŃ można  wyświetlić wszystkie zadania, łącznie z tymi, które nie zostały przypisane do żadnej z list.

Modyfikowanie i usuwanie listy zadań

Po najechaniu kursorem myszki na nazwę listy zadań, zostaną wyświetlone ikony oznaczające edytowanie bądź usuwanie listy zadań. W zależności od tego, co zamierzamy zrobić, należy kliknąć na:

  • ikonę "pióra na papierze" - w celu modyfikowania listy zadań,
  • ikonę "czerwonego koła z białym paskiem"  - w celu usunięcia listy zadań.

lista zadań - jej szczegóły

Usuwając listę, wszystkie przypisane do niej zadania również zostają usunięte.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka