Magazyn dla nievatowca w systemie MojeBiuro24.pl

Moduł “Magazyn” w systemie mojebiuro24.pl dostępny jest zarówno dla podatników VAT jak i podatników zwolnionych z VAT. Funkcja magazyn dla podatników bez VAT dostępna jest w pakiecie “Księgowość Online + Magazyn”. Moduł “Magazyn dla nievatowca” posiada wszystkie funkcjonalności dostępne dla płatników VAT:

  • Wystawienie dokumentów magazynowych
  • Dodawanie rezerwacji oraz zamówień
  • Dodawanie produktów
  • Wystawianie dokumentów sprzedażowych zawierających produkty z magazynu

Wszystkie czynności i działania wykonywane są w sposób analogiczny.

Produkty w magazynie

Produkty wprowadzone do Magazynu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT dla użytkowników niebędących płatnikami VAT nie posiadają stawki VAT. W celu określenia wartości produktu należy w pozycji CENA podać kwotę jednostkową brutto produktu bez możliwości dodania cenny netto i stawki VAT.

magazyn dla nievatowca

Magazyn dla nievatowca a dokumenty magazynowe

Analogicznie jak w przypadku czynnego podatnika VAT istnieje możliwość wystawienia dokumentów magazynowych: PZ, PW, WZ, RW, MM.

W celu wystawienia dokumentów magazynowych należy przejść do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY » DODAJ po rozwinięciu listy użytkownik ma możliwość dodania dokumentów: WZ, PZ, PW, RW, MM.

magazyn dla nievatowca

lub w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY w celu dodania dokumentów magazynowych należy zaznaczyć na liście wybrane produkty i skorzystać z opcji WYDANIE lub PRZYJĘCIE.

magazyn dla nievatowca

Dodatkowo w trakcie wystawiania faktur sprzedażowych lub dodawania faktur zakupowych zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty WZ lub PZ.

Przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). W oknie po przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE należny zaznaczyć opcję “Wywołaj skutek magazynowy” - wówczas zostanie automatycznie wygenerowany dokumenty WZ.

magazyn dla nievatowca

Przy dodawaniu faktury zakupowej przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W oknie po przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję “Wywołaj skutek magazynowy” - wówczas zostanie automatycznie wygenerowany dokument PZ.

magazyn dla nievatowca

Dokumenty magazynowe, rezerwacje oraz zamówienia wystawiane przez nievatowca nie posiadają pola, w którym należy wpisać stawki VAT, a także kwoty netto. Wartość towaru należy podać w pozycji CENA w kwocie brutto.

magazyn dla nievatowca

Magazyn dla nievatowca a rezerwacje i zamówienia

Użytkownik będący podatnikiem zwolnionym z VAT ma także możliwość dodania rezerwacji produktów lub zamówień. 

W celu dodania rezerwacji należy przejść do zakładki MAGAZYN » REZERWACJE » DODAJ. W oknie należy uzupełnić dane kontrahenta, datę wystawienia, wybrać produkty, które mają zostać zarezerwowane oraz ich cenę. 

magazyn dla nievatowca

Po zapisaniu rezerwacji status rezerwacji zmieni się na OCZEKUJĄCA, a w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY zostanie automatycznie zmniejszony stan dostępnych produktów, które zostały zarezerwowane oraz powiększy się stan produktów zarezerwowanych.

Szczegółowy schemat dodawania rezerwacji w systemie mojebiuro24.pl został opisany w artykule Rezerwacje w magazynie i ich realizacja

W celu dodania zamówienia na brakujące produkty należy przejść do zakładki MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ » DODAJ ZAMÓWIENIE / WYGENERUJ AUTOMATYCZNIE ZAMÓWIENIA. W oknie należy uzupełnić dane kontrahenta, datę wystawienia, wybrać produkty, które mają zostać zmówione oraz ich cenę.

magazyn dla nievatowca

Po zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE. Zamówienie można zrealizować wystawiają do niego wydatek lub dokument PZ na pełną wartość zamówienia.

Szczegółowy schemat dodawania rezerwacji w systemie mojebiuro24.pl został opisany w artykule Zamówienia - jak generować?

Import produktów w formacie CSV

W systemie istnieje możliwość zaimportowania produktów, poprzez przygotowany wcześniej plik CSV. Plik CSV za pomocą którego można zaimportować produkty. Schemat ten różni się od schematu pliku dla czynnych podatników VAT. Należy zatem sprawdzić czy nie zostały w takim pliku zamieszczone kolumny takie jak Stawka VAT oraz Rodzaj i Ceny.

Jeżeli w importowanym pliku zostaną zawarte powyższe kolumny wówczas import produktów zakończy się niepowodzeniem.
W zakładce MAGAZYN » PRODUKTY» IMPORT Z PLIKU został przygotowany przykładowy plik w formacie CSV, pokazujący prawidłową kolejność kolumn.

magazyn dla nievatowca

Zmiana statusu podatnika zwolnionego z VAT na czynnego podatnika VAT

W momencie, gdy użytkownik stanie się czynnym płatnikiem VAT i w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT opcję “Płatnik VAT” pojawi się okno, w którym będzie można ustawić domyślną stawkę VAT dla wszystkich produktów. Wprowadzenie i zapisanie domyślnej stawki doda również stawkę VAT do wszystkich istniejących już produktów w magazynie.

magazyn dla nievatowca

Wprowadzone wcześniej kwoty staną się kwotami brutto, a system automatycznie wyliczy kwoty netto i VAT produktów zgodnie z wybraną domyślną stawką VAT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska