Metoda rozliczania kosztów w KPiR - ustawienia w systemie

Metoda rozliczania kosztów w KPiR może zostać zdefiniowana w systemie mojebiuro24.pl wyłącznie przez szefa biura, opiekuna bądź kadrową. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie w oknie które się pojawi do wyboru mamy:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.


Metoda rozliczania kosztów w KPiR - metoda kasowa

Metoda kasowa - rozliczenie kosztów

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (bez VAT) zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu.

Wybrana metoda ujmowania kosztów nie ma wpływu na podatek VAT. Związku z czym VAT wynikający z faktury zostanie co do zasady ujęty jednorazowo w Rejestrze zakupów VAT w dacie odebrania dokumentu.

Metoda memoriałowa - rozliczenie kosztów z podziałem na okresy

W przypadku zaznaczenia metody memoriałowej podczas księgowania niektórych wydatków, pojawi się dodatkowa opcja RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów). Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do).

Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu).


Metody rozliczania kosztów w KPiR - dodawanie nowego wydatku

RMK a wydruk zestawienia

Wydatki oznaczone RMK księgowane są do KPiR zbiorczo pod datą ostatniego dnia miesiąca tytułem Rozliczenie międzyokresowe kosztów. Zestawienie można wydrukować poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy odnaleźć wpis, kliknąć w opis zdarzenia oraz wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.Metoda rozliczania kosztów w KPiR - wydruk zestawienia

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn