Moduł kasowy - jak włączyć?

Moduł kasowy - jak włączyć?

W celu włączenia modułu KASA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA, gdzie w oknie które się pojawi należy zaznaczyć okno WŁĄCZ MODUŁ KASOWY i kliknąć Zapisz

Moduł KASA może włączyć sam klient na swoim koncie. Jednakże dokumenty kasowe może wystawiać tylko w okresie ze statusem OTWARTYM.

Moduł kasowy - jak włączyć?

Utworzona zostanie kasa GŁÓWNA. Aby dodać stan kasy należy zaznaczyć dodana kasę i wybrać opcję MODYFIKUJ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić stan początkowy gotówki w kasie.

Moduł kasowy - kasa główna

Jeżeli nie zostanie wprowadzony stan kasy, nie będą możliwe rozliczenia gotówkowe.
W serwisie możliwe jest dodawanie wielu kas i definiowanie dla nich serii numeracji poprzez zakładkę NUMERACJA.

Domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

Moduł kasowy - numeracja

Jak kontrolować stan kasy?

Przechodząc do zakładki START » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » STAN KASY, można kontrolować na bieżąco stan kasy.

Moduł kasowy a stan kasy na stronie głównej

 

MODUŁ KASOWY dostępny jest tylko w pakietach: KSIĘGOWOŚĆ ONLINE lub KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN. Rozliczenia gotówkowe nie trafią do kasy jeżeli zostaną dodane przy użytkowaniu innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach.

Dokumenty kasowe - jak wystawić?

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po dokonaniu rozliczeń gotówkowych korzystając z funkcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania/wprowadzania faktury) lub ROZLICZ (przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie/wprowadzanie dokumentu).

Dokumenty można również sporządzać samodzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i wybrać odpowiedni dokument z listy:

  • KP - przyjęcie do kasy,

  • KW - wydanie z kasy,

  • wniosek o zaliczkę.

Moduł kasowy - dodawanie dokumentów kasowych

Do każdego dokumentu kasowego można przypisać wybranego kontrahenta, pracownika, właściciela, użytkownika jak również US i ZUS.

Moduł kasowy - dokumenty

Dokument kasowy można również powiązać z innym nierozliczonym wcześniej dokumentem. W polu ZA CO? należy wybrać źródło dokumentu kasowego. Na liście pojawią się tylko dokumenty połączone np. z danym kontrahentem.

Moduł kasowy a dokument KP

 

Wpisana kwota musi być różna od zera.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

W systemie można wydrukować pojedynczy dokument kasowy, ale również raport z danego miesiąca lub dnia.

Aby wydrukować pojedynczy dokument należy w zakładce START » KASA zaznaczyć dokument i skorzystać z funkcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY.

Moduł kasowy - jak wydrukować dokument?

Natomiast aby wydrukować raport kasowy należy kliknąć w opcję DRUKUJ RAPORT KASOWY i w pojawiającym się oknie wybrać okres za jaki ma być wydrukowany raport.

Moduł kasowy - generuj raport

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn