Moduł kasowy - jak włączyć?

Moduł kasowy w systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych pozwala na prowadzenie ewidencji przepływów gotówkowych tj. rozchodu i przychodu gotówki. Dzięki modułowi możliwe jest wystawianie dokumentów kasowych, generowanie raportu kasowego oraz weryfikacja stanu gotówki.

Moduł kasowy - jak włączyć?

W celu włączenia modułu KASA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA, gdzie w oknie które się pojawi należy zaznaczyć okno WŁĄCZ MODUŁ KASOWY i kliknąć Zapisz.

Moduł KASA może włączyć sam klient na swoim koncie. Jednakże dokumenty kasowe może wystawiać tylko w okresie, dla którego został oznaczony status OTWARTY.

Moduł kasowy - jak włączyć?

Po włączeniu modułu kasy utworzona zostanie kasa GŁÓWNA. Aby dodać stan kasy należy zaznaczyć dodaną kasę i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W pojawiającym się oknie można dokonać zmiany jej nazwy oraz można uzupełnić stan początkowy gotówki w kasie.

Moduł kasowy - kasa główna

Jeżeli nie zostanie wprowadzony stan kasy, nie będą możliwe rozliczenia gotówkowe.
W serwisie możliwe jest dodawanie wielu kas i definiowanie dla nich serii numeracji poprzez zakładkę NUMERACJA.

Domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

Moduł kasowy - numeracja

Moduł kasowy dostępny jest w pakiecie:

  • księgowość online,

  • fakturowanie + dodatek e-commerce,

  • dla biur rachunkowych,

Rozliczenia gotówkowe nie trafią do kasy jeżeli zostaną dodane przy użytkowaniu innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach.

 

Dokumenty kasowe - jak wystawić?

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po dokonaniu rozliczeń gotówkowych korzystając z funkcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania/wprowadzania faktury) lub ROZLICZ (przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie/wprowadzanie dokumentu).

Dokumenty można również sporządzać samodzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i wybrać odpowiedni dokument z listy:

  • KP - przyjęcie do kasy,

  • KW - wydanie z kasy,

  • wniosek o zaliczkę.

Moduł kasowy - dodawanie dokumentów kasowych

Do każdego dokumentu kasowego można przypisać wybranego kontrahenta, pracownika, właściciela, użytkownika jak również US i ZUS.

Moduł kasowy - dokumenty

Dokument kasowy można również powiązać z innym nierozliczonym wcześniej dokumentem. W polu ZA CO? należy wybrać źródło dokumentu kasowego. Na liście pojawią się tylko dokumenty połączone np. z danym kontrahentem.

Moduł kasowy a dokument KP

 

Wpisana kwota musi być różna od zera.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

W systemie można wydrukować pojedynczy dokument kasowy, ale również raport z danego miesiąca lub dnia.

Aby wydrukować pojedynczy dokument należy w zakładce START » KASA zaznaczyć dokument i skorzystać z funkcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY.

Moduł kasowy - jak wydrukować dokument?

Natomiast aby wydrukować raport kasowy należy kliknąć w opcję DRUKUJ RAPORT KASOWY i w pojawiającym się oknie wybrać okres za jaki ma być wydrukowany raport.

Moduł kasowy - generuj raport

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.

Moduł kasowy na pełnej księgowości

W przypadku pakietu do pełnej księgowości dostępna jest opcja “Sprawdzanie stanu kasy” w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA. Pozostawienie tej opcji:

  • włączonej sprawia, że system pilnuje stan kasy. Czyli system pilnuje aby stan kasy w każdym dniu nie był ujemny. 
  • wyłączenie tej opcji wyłącza mechanizmy pilnujące, co oznacza że: chronologia nie jest pilnowana, ujemny stan kasy również nie jest pilnowany - należy tego pilnować we własnym zakresie.

Dodatkowo możliwa jest modyfikacja dokumentów kasowych w zakresie zmiany numeracji po odznaczeniu USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI opcji “Sprawdzanie poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru”.

W przypadku kont, które mają włączony pakiet do pełnej księgowości każde rozliczenie gotówkowe powoduje dekret księgowy (warunkiem jest posiadanie wzorcowego planu kont). W związku z tym nie ma konieczności ręcznego wprowadzania raportu kasowego, a wystarczy w systemie chronologicznie dodać dokumenty kasowe zgodnie z posiadanym od klienta raportem kasowym.

W sytuacji gdy w danym dniu w wyniku modyfikacji kwot oraz numeracji dokumentów kasowych konieczna jest zmiana ułożenia dokumentów kasowych poprzez przeciąganie dokumentów na liście.

W przypadku kont, które mają włączone pełne księgi w trakcie dodawania dokumentów kasowych możliwe jest określenie własnej dekretacji poprzez odznaczenie “automatyczne wyliczenie”. W stosunku do kont, które mają wzorcowy plan kont możliwe jest korzystanie ze wzorcowych schematów księgowych dla dekretacji.

Możliwe jest tworzenie własnych schematów księgowych dla dokumentów kasowych w zakładce USTAWIENIA » PLANKONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz