NIP na paragonie - jak go dodać?

Większość moich klientów prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku ze zmianami wchodzącymi w życie od 2020 roku zastanawiamy się czy w systemie wFirma dla biur rachunkowych jest możliwość dodania numeru NIP na paragonie? 

Owszem, w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych istnieje możliwość wystawienia paragonu, na którym znajduje się NIP nabywcy. Dodatkowo posiadając drukarkę zintegrowaną z systemem wfirma.pl użytkownicy będą mieć także możliwość wydrukownania NIP nabywcy na wystawionym paragonie.

Uwaga - nie wszystkie typy drukarek lub kas posiadają funkcję wydruku NIP na paragonie. Użytkownik będzie miał możliwości wydrukowania NIP na paragonie wystawionym w systemie mb.pl w przypadku drukarek fiskalnych online tj. Elzab Mera ONLINE i Elzab Cube ONLINE oraz drukarki fiskalnej tj. Elzab D10 oraz drukarki fiskalne pozwalające na najnowszą aktualizację oprogramowania IAI Printer.

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta MojeBiuro24 w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Jak dodać NIP na paragonie fiskalnym?

W celu dodania numeru NIP na paragonie fiskalnym należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, aby dodać dane kontrahenta (w tym jego NIP) należy w pozycji NABYWCA odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, po czym należy uzupełnić dane nabywcy i pozostałe dane sprzedaży.

NIP na paragonie - jak dodać w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych

Szczegółowy schemat wystawiania paragonu fiskalnego został opisany w artykule Jak wystawić paragon fiskalny? 

Od 2020 roku wystawienie faktury do paragonu bez NIP prawidłowe jest, jedynie w przypadku gdy sprzedaż dotyczy osoby prywatnej nieprowadzącej działalności, o czym więcej w artykule NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Faktura sprzedaży do paragonu od 2020 roku

Jak wystawić fakturę do paragonu wystawionego w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych

W celu wystawienia faktury do paragonu, który został wygenerowany w systemie należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ na liście zaznaczyć paragon i wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W oknie w pozycji NABYWCA zostaną automatycznie uzupełnione dane nabywcy oraz sprzedaży zgodnie z wcześniej wystawionym paragonem.

NIP na paragonie - faktura do paragonu

Więcej informacji na temat wystawiania faktury do paragonu znajduje się w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić? 

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał wystawić fakturę do paragonu bez NIPu nabywcy zostanie on poinformowany o tym, że może zostać na niego nałożona sankcja z tego tytułu. Komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny co oznacza, że system nie uniemożliwi wystawienia faktury do paragonu bez NIP kontrahenta jednak podatnik generuje taką fakturę na własną odpowiedzialność.

NIP na paragonie - walidacja

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem wFirma dla Biur Rachunkowych

W przypadku gdy użytkownik nie posiada drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem wfirma dla biur rachunkowych lub posiada standardową kasę fiskalną to w celu wystawienia faktury do paragonu z NIP kontrahenta wystawionego poza systemem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i w zakładce KSIĘGOWE zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.
NIP na paragonie - faktura do paragonu spoza systemu

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz