Oferta dla klienta - jak wystawić w systemie?

Oferta dla klienta jest dokumentem, na którym przedsiębiorca przedstawia potencjalnemu klientowi swoje produkty. Nie jest ona dokumentem sprzedaży oraz nie jest ujmowana w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów i w Rejestrze VAT.

Oferta dla klienta - jak wystawić w systemie?

Aby wystawić ofertę dla klienta należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » OFERTĘ.

Oferta dla klienta - jak stworzyć?

Wystawione oferty, tak samo jak zamówienia pro forma nie wpływają na stany magazynowe.

Generowanie dokumentów na podstawie oferty

Na podstawie oferty można generować następujące dokumenty:

Aby wygenerować, któryś z powyżej wymienionych dokumentów należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY, zaznaczyć ofertę na liście i skorzystać z opcji WYSTAW.


Oferta dla klienta - a faktura VAT

Z podpowiedzi, które się pojawią należy wybrać dokument, który ma zostać wystawiony. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz