Tworzenie i publikowanie ogłoszenia o pracę

W przypadku, gdy użytkownik korzysta z pakietu dla biur rachunkowych w serwisie wFirma, to posiada on również możliwość korzystanie z funkcji darmowego publikowania ogłoszeń o pracę, jak i przeglądania otrzymanych od kandydatów dokumentów aplikacyjnych. Miejsce w systemie przeznaczone do prowadzenia procesu rekrutacyjnego znajduje się w zakładce KADRY » REKRUTACJA. Ogłoszenia o pracę wystawione z tego poziomu będą publikowane w portalu poradnikpracownika.pl w dedykowanej zakładce Ogłoszenia o pracę.

Docelowo w 2021 roku na Poradniku Pracownika i Poradniku Przedsiębiorcy ogłoszenia o pracę będą dostępne dla 7,5 mln czytelników!

W serwisie Poradnik Pracownika ogłoszenie widoczne będzie dla kandydatów na ogólnej liście ofert oraz przypisane będzie do kategorii wybranej przez pracodawcę. Kandydaci będą mieli możliwość aplikowania na ogłoszenie korzystając z przycisku APLIKUJ, uzupełniając podstawowe dane, załączając plik z CV i wyrażając zgodę na postanowienia RODO.

Biura rachunkowe, którzy chcą korzystać z funkcjonalności REKRUTACJA, muszą posiadać zweryfikowane konta. W przepadku przedsiębiorcy również jest ona wymagana bezpośrednio z poziomu jego konta w systemie.

Jak dodawać i publikować ogłoszenia o pracę?

W zakładce KADRY » REKRUTACJA » OGŁOSZENIA użytkownik ma możliwość dodawania ogłoszeń. Aby to zrobić należy skorzystać z przycisku znajdującego się nad tabelą - DODAJ OGŁOSZENIE.

Opcja darmowego dodawania nielimitowanej ilości ogłoszeń jest dostępna do końca 2022 roku.

W oknie dodawania oferty istnieje możliwość zdefiniowania parametrów w zakładce Oferta, wybierając kategorię oraz branżę, lokalizację, uzupełniając stanowisko, rodzaj umowy, etatu, czy szczebel zatrudnienia. Możliwe jest również wprowadzenie widełek dochodowych przewidzianych dla danego stanowiska oraz można określić, czy praca może być realizowana w formie zdalnej, jak również czy jest to oferta dedykowana osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub statusem studenta.

Ogłoszenia o pracę - wpisywanie podstawowych danych w ofercie

W następnej z zakładek, tj. Treść ogłoszenia, istnieje możliwość uzupełniania opisu stanowiska, wymagań oraz oferowanych przez pracodawcę benefitów. Należy pamiętać, aby w tej zakładce nie wpisywać adresów e-mail, ani linków do stron www - aplikowanie kandydatów na dane stanowisko odbywa się za pośrednictwem opcji “Aplikuj” na stronie ogłoszenia z poziomu portalu poradnikpracownika.pl.

 Ogłoszenia o pracę - podanie opisu stanowiska i wymagań

Po uzupełnieniu treści poszczególnych zakładek, użytkownik może zapisać dane ogłoszenie do publikacji w przyszłości, klikając ZAPISZ lub od razu dokonać jego publikacji, zatwierdzając ją przyciskiem ZAPISZ i OPUBLIKUJ.

Z poziomu listy ogłoszeń użytkownik może zweryfikować czy ogłoszenie zostało opublikowane, lub czy jest zapisane i możliwe do opublikowania w przyszłości. W widoku tym widoczna jest też data wystawienia i data ważności ogłoszenia, odnośnik do ogłoszenia o pracę, jak również odnośnik do listy aplikacji kandydatów, które zostały przesłane na dane ogłoszenie. Aby otworzyć okno z listą aplikacji, wystarczy kliknąć na cyfrę jaka widnieje w kolumnie “Ilość nadesłanych aplikacji”.

 Ogłoszenia o pracę - nadesłane aplikacje

Edytowanie ogłoszeń

W przypadku pomyłki popełnionej w treści oferty pracy nieopublikowane ogłoszenie można edytować poprzez zaznaczenie go i wybór opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Ogłoszenia o pracę - modyfikacja

Jeśli użytkownik zechce przed czasem zakończyć rekrutację może to zrobić zaznaczając dane ogłoszenie i skorzystać z opcji OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Ogłoszenia o pracę - cofnięcie publikacji

Istnieje również możliwość usunięcia nieaktywnego ogłoszenie z listy korzystając z opcji MODYFIKUJ » USUŃ.

Ogłoszenia o pracę - usuwanie ogłoszenia

W przypadku kiedy jednak chcemy przywrócić publikację ogłoszenia lub posiadamy zapisane już ogłoszenie, które nie było wcześniej publikowane, można skorzystać z opcji OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ.

Ogłoszenia o pracę - publikacja

Jeśli w przyszłości zaistnieje potrzeba wystawienia takiego samego ogłoszenia, to można powielić dane z nieaktywnej już oferty - zaznaczając ją, a następnie wybierając akcję POWIEL.

Ogłoszenia o pracę - powielanie

Podgląd opublikowanego ogłoszenia o pracę

Poradnik Pracownika odwiedza miesięcznie ponad 1 mln czytelników - średnia z ostatnich 12 miesięcy!

Po opublikowaniu ogłoszenia o pracę na portalu Poradnik Pracownika, w systemie wFirma w kolumnie “Link do ogłoszenia” będzie widoczny adres, który prowadzić będzie do opublikowanego ogłoszenia. Pozwala to na zweryfikowanie, jak dodane ogłoszenie prezentuje się bezpośrednio na stronie.

Ogłoszenie jest aktywne na Poradniku Pracownika przez 90 dni. Po tym czasie zostaje ono oznaczone jako ogłoszenie archiwalne i kandydaci nie mogą na nie aplikować.

Ogłoszenia o pracę - podgląd

Otrzymane CV

Druga z podzakładek w dziale Rekrutacja o nazwie "Otrzymane CV" zawiera wszystkie dotychczasowe aplikacje o pracę, które zostały przesłane do danego pracodawcy. Z poziomu listy pracodawca można dokonać:

  • akceptacji danej aplikacji (ZAAKCEPTUJ),
  • jej odrzucenia (ODRZUĆ),
  • pobrania plików (POBIERZ), które zostały przesłane przez kandydatów.

Po zakończeniu procesu rekrutacji można skorzystać z opcji USUŃ CV. Dla wygody użytkownika, akcje te można stosować zarówno wobec pojedynczych aplikacji (zaznaczyć jedną), jak i masowo (zaznaczyć wiele).

Ogłoszenia o pracę - otrzymane CV

Przeglądanie CV

Po kliknięciu w imię i nazwisko kandydata na liście, system otworzy okno z podglądem danej aplikacji. Po lewej stronie widoczny będzie dokument przesłany przez osobę aplikującą, natomiast po prawej stronie znajduje się sekcja podstawowych danych. Sekcja danych zawiera podstawowe informacje takie, jak: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, status aplikacji, stanowisko na jakie została złożona aplikacja oraz data wpłynięcia. W tym miejscu można utworzyć dodatkowe pola, które potrzebne są pracodawcy ze względu na indywidualne potrzeby - pole takie można dodać przy pomocy opcji “Dodaj nowe pole”. Na zrzucie ekranu poniżej, dodatkowe pole dodane przy pomocy tej funkcji to pole “Lata doświadczenia”.

Dodatkowe pola dodawane są dla wszystkich aplikacji. Oznacza to, że sekcja z dodatkowym polem będzie dostępna z poziomu każdego okna aplikacji.

Ogłoszenia o pracę - przeglądanie otrzymanych CV

W ramach okna podglądu dostępna jest opcja wygodnego przechodzenia między kolejnymi CV - wystarczy użyć w tym celu strzałek zlokalizowanych w prawym górnym rogu - pozwolą one przejść do poprzedniego lub następnego CV.

Pod sekcją podstawowych danych znajduje się sekcja z notatkami, które można dodawać przy pomocy opcji NOTATKA, modyfikować - klikając na ikonę ołówka znajdującą się przy danej notatce lub usuwać - klikając na ikonę kosza przy notatce.

Pozostałe opcje takie, jak: POBIERZ, ZAAKCEPTUJ, ODRZUĆ i USUŃ, które są dostępne również z poziomu listy aplikacji, pomagają w realizacji procesu obsługi rekrutacji bezpośrednio z poziomu okna pojedynczej aplikacji.

Obowiązek informacyjny RODO

Na pracodawcy wystawiającym ogłoszenie o pracę i przechowującym nadesłane przez kandydatów dokumenty ciąży obowiązek informacyjny względem osób aplikujących. Wszelkie informacje na ten temat tego obowiązku oraz sposobu jego dopełnienia można znaleźć w artykule: Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych po wejściu RODO.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
FAQ
  • Czy umieszczenie ogłoszeń o pracę na Poradniku Pracownika jest płatne?
    Z publikacji ofert pracy mogą skorzystać wszyscy, którzy posiadają w systemie wFirma ważny pakiet Kadry i Płace. Za umieszczanie ogłoszeń o pracę nie ponosi się dodatkowych opłat. Ponadto ilość umieszczanych ogłoszeń nie jest w żaden sposób limitowana czy ograniczana, użytkownik ma w tym względzie dowolność.
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn