Jak wydrukować oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy?

Przepisy określające minimalną stawkę godzinową wskazują konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniodawcy. Znajomość ilości godzin jest potrzebna do prawidłowego rozliczenia pracy i wynagrodzenia za nią. Obok ewidencji, dokumentem, który udowodni stosowanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia może być oświadczenie przepracowanych godzinach zleceniobiorcy. System wFirma dla biur rachunkowych pozwala na generowanie takiego dokumentu z dwóch miejsc.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy a umowa

W celu wydrukowania oświadczenia o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy należy w trakcie wprowadzania umowy zlecenie w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE zaznaczyć opcję “Ewidencja czasu pracy”.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - umowa zlecenie w systemie

Dzięki zaznaczeniu opcji “Ewidencja czasu pracy” wzór oświadczenia zostanie dołączony do umowy zlecenie jako załącznik.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - zaznaczenie ewidencji czasu pracy podczas dodawania umowy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - drukowanie

Rachunek  i dołączone oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy powinno zostać dołączone do rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy. W związku z tym możliwe jest wydrukowanie go również podczas wystawiania rachunku w systemie. Wystarczy w KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK. Tam w części ZAAWANSOWANE wystarczy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - drukowanie z rachunkiem

Wówczas przy wydruku rachunku załączone będzie oświadczenie zleceniobiorcy, w którym można podać liczbę przepracowanych godzin.

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy  w podglądzie rachunku

Posiadanie takiego dokumentu jest bardzo istotne podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, aby pokazać że zleceniobiorca nie zarabia za mało. System wFirma dla biur rachunkowych pozwoli Ci na dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z rozliczaniem czasu pracy zleceniobiorcy!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka