Otwieranie i zamykanie okresów księgowych

System MojeBiuro24.pl jest kompleksowym narzędziem służącym do prowadzenia biura rachunkowego. Posiada dodatkowe funkcje i narzędzia usprawniające pracę biura i umożliwiające jednoczesną współpracę z klientem. Jedną z głównych funkcji wykorzystywanych w tym celu jest otwieranie i zamykanie okresów księgowych!

Zarządzanie statusami księgowymi miesięcy

Aby dokonać zmiany statusów księgowych (otwarcie, zamknięcie miesiąca), należy na koncie danego klienta przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE.

otwieranie i zamykanie okresów księgowych

Wówczas pojawi się okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie miesiące oraz przypisane do nich statusy.

W celu zmiany statusu danego miesiąca należy zaznaczyć go oraz z górnego paska wybrać opcję USTAW STATUS. Dodatkowo, przy ustawianiu statusu możliwa jest również zmiana statusu kilku miesięcy jednocześnie.

otwieranie i zamykanie okresów księgowych

Otwieranie i zamykanie okresów księgowych a rodzaje statusów

Możliwość ustawienia trzech rodzajów statusów księgowych mają szef biura rachunkowego oraz opiekun.

Status:

  • otwarty - przypisywany jest automatycznie; w trakcie trwania tego statusu zarówno klient, jak i pracownicy biura mają możliwość wystawiania faktur, rozliczania płatności oraz wprowadzania wydatków; klient nie ma wglądu do KPiR oraz rejestrów VAT dotyczących miesiąca o tym statusie,

  • w trakcie księgowania - w dniu dostarczenia przez klienta dokumentów za dany okres powinna nastąpić zmiana statusu; w tym czasie klient ma zablokowaną możliwość wprowadzania nowych dokumentów oraz modyfikacji wcześniej wprowadzonych, nie ma również wglądu do KPiR oraz rejestrów VAT dotyczących miesiąca o tym statusie,

  • zamknięty - po wyliczeniu podatków oraz wygenerowaniu deklaracji za dany okres powinna nastąpić zmiana statusu na zamknięty; w okresie tak oznaczonym nie ma możliwości dokonywania żadnych modyfikacji zarówno po stronie danego biura rachunkowego, jak i klienta, zamykając okres księgowy, klient ma możliwość wglądu i samodzielnego dokonywania wydruków Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, a także rejestrów VAT.

W sytuacji gdy istnieje konieczność dokonania korekty zapisów dotyczących miesiąca oznaczonego jako “zamknięty”, szef biura rachunkowego bądź opiekun mają możliwość zmiany statusu na “w trakcie księgowania”.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn