Dowód sprzedaży - jak wystawić?

Dowód sprzedaży stanowi dokument handlowy w przypadku niektórego rodzaju sprzedaży internetowej (wysyłkowej) oraz jest pomocny w roszczeniach o prawa gwarancyjne i zwroty towaru. Działanie dowodu sprzedaży w systemie zależne jest od prowadzonego rodzaju księgowości - czy jest to księgowość uproszczona czy księgowość pełna.

Jak wystawić dowód sprzedaży?

Dowód sprzedaży jest przede wszystkim dokumentem handlowym służącym do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz stanowi podstawę do zwrotu towaru sprzedawcy. Można go wystawić przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY. Uzupełniamy dane dotyczące sprzedaży i dokonujemy zapisu dokumentu.

Dowód sprzedaży - jak wystawić wFirma.pl?

Po zapisaniu dowód sprzedaży w przypadku:

  • uproszczonej księgowości - nigdzie nie jest księgowany należy dodać osobne księgowanie w formie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (więcej w następnym akapicie),
  • pełnej księgowości - dowód sprzedaży domyślnie nie podlega księgowaniu. Natomiast można włączyć ich księgowanie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » OGÓLNE poprzez oznaczenie opcji KSIĘGUJ DOWODY SPRZEDAŻY W KH. W sytuacji gdy włączona jest ta opcja dekretacja następuje zgodnie z samodzielnie dodanym schematem księgowym bądź gdy wykorzystywany jest wzorcowy plan kont i schematy księgowe zgodnie ze wzorcowym schematem księgowym dla dowodów sprzedaży, który udostępniany jest użytkownikom.

Jak zaksięgować przychód ze sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w księgowości uproszczonej

Przy sprzedaży stacjonarnej podstawą księgowania będzie ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Dowody sprzedaży służą w tym przypadku tylko jako dokumenty handlowe. W celu zaksięgowania ewidencji bezrachunkowej przychód należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako Rodzaj sprzedaży w JPK wybrać opcję WEW.

Dowód sprzedaży - przychód ze sprzedaży bezrachunkowej

W przypadku sprzedaży wysyłkowej podstawą księgowania może być ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, wyciąg bankowy lub zestawienia dowodów sprzedaży. W obu przypadkach przychody należy księgować w powyższy sposób.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w pełnej księgowości

Dla księgowości pełnej dowody sprzedaży mogą być księgowane, stąd utworzony został dodatkowy schemat księgowy (dostępny automatycznie w przypadku posiadania wzorcowego planu kont i schematów księgowych), który nie zdubluje dokonywanych dekretacji. Aby z niego skorzystać konieczne jest dokonanie księgowania schematem: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Uzupełniamy dane zgodnie z ewidencją sprzedaży bezrachunkowej. W polu METODA PŁATNOŚCI aby nie dublować rozliczeń można wskazać opcję NIE PODLEGA ROZLICZENIU.

dowód sprzedaży

W podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako Rodzaj sprzedaży w JPK wybrać opcję WEWa w polu SCHEMAT KSIĘGOWY opcję "Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - sprzedaż usług" lub "Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - sprzedaż towarów" w zależności od tego co zostało sprzedawane.

dowód sprzedaży

Wówczas po zapisaniu dekretacja jako, że sprzedaż poszła na konta "7" obejmuje wyłącznie przeksięgowanie podatku VAT z konta do rozliczenia na VAT należny do pliku JPK_V7.

Schematy księgowe mogą się nie dodać automatycznie w sytuacji gdy użytkownik modyfikował wzorcowy plan kont bądź schematy księgowe lub gdy korzysta z własnego planu kont. Wówczas schemat należy dodać samodzielnie. Schematy księgowe dla dowodów sprzedaży można dodać w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ.

Wystawianie dowodu sprzedaży do oferty lub faktury pro forma

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia dowodu sprzedaży bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę, do której dowód sprzedaży ma być wystawiony. Następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY.

Dowód sprzedaży wystawiony do pro formy

Wystawienie faktury do dowodu sprzedaży

Nie ma możliwości wystawienia faktury do dowodu sprzedaży. Jeżeli do sprzedaży potwierdzonej takim dowodem zachodzi konieczność wystawienia faktury wówczas należy wystawić zwykłą fakturę VAT.

Wystawianie faktury do dowodu sprzedaży w pakietach z magazynem

W przypadku pakietów z magazynem wystawiony dowód sprzedaży powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu magazynowego WZ. Zatem w celu wystawienia faktury sprzedaży poprzedzonej wystawionym dowodem sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ oraz po uzupełnieniu niezbędnych danych w zakładce ZAAWANSOWANE należy odznaczyć (pozostawić puste) pole WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWYDATA SPRZEDAŻY na fakturze powinna być datą faktycznej sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

Dowód sprzedaży ze skutkiem magazynowym

Wystawianie faktury do dowodu sprzedaży w pakietach bez magazynu

W przypadku pakietów bez magazynu fakturę sprzedaży poprzedzoną wystawionym dowodem sprzedaży należy wystawić z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić dane, w szczególności zwracając uwagę na DATĘ SPRZEDAŻY, która powinna być datą faktycznej sprzedaży towaru lub wykonania usługi. 

Dowód sprzedaży w pakiecie bez magazynu

W związku z wprowadzeniem nowego JPK_V7, wystawiając fakturę do dowodu sprzedaży traktowana jest ona jak zwykła faktura a więc nie należy oznaczać jej symbolem "FP".

Pomniejszenie przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej dodatkowo udokumentowanego fakturą

W sytuacji gdy sprzedaż zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej księgowana jest na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej lub zbiorczego zestawienia dowodów sprzedaży wówczas na koniec miesiąca przychód należy pomniejszyć o sumę wystawionych faktur do takiej sprzedaży aby nie został wykazany podwójnie w ewidencjach księgowych.

Wpis pomniejszający należy dokonać poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie należy wybrać BRAK KONTRAHENTA oraz kwoty wprowadzić ze znakiem minus. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako Rodzaj sprzedaży w JPK wybrać opcję WEW.

Dowód sprzedaży - pomniejszenie przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn