Pierwsze kroki - pełna księgowość w systemie wfirma dla biur rachunkowych

System wFirma dla biur rachunkowych posiada moduł pełnej księgowości, który pozwala na prowadzenie księgowości spółek, osób fizycznych czy NGO.

Jak uruchomić pełną księgowość?

Funkcja pełnej księgowości dostępna jest w pakietach dla biur rachunkowych na nowo dodanych firmach. Aby dodać firmę będąc zalogowanym do innej firmy należy przejść poprzez kliknięcie w nazwę biura rachunkowego/firmy po lewej stronie rozwijającej listę firm i wybór opcji +DODAJ FIRMĘ.

Aby uruchomić księgi rachunkowe należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI  » PODATEK DOCHODOWY i zaznaczyć KSIĘGI RACHUNKOWE oraz wybrać formę zapłaty zaliczki na CIT: miesięczna lub kwartalna.

Po wyborze opcji KSIĘGI RACHUNKOWE nie jest możliwe przełączenie konta na inną formę ewidencji oraz załącza się pakiet "Pakiet dla biur rachunkowych z księgą handlową".

W sytuacji gdy przenoszona jest firma w trakcie roku należy postąpić zgodnie z artykułem pomocy: Przeniesienie pełnej księgowości z innego systemu.

W systemie możliwe jest prowadzenie księgowości spółek kapitałowych oraz osobowych. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie w systemie NGO/OPP oraz księgowość pełną osób fizycznych.

Pierwsze kroki pełna księgowość 

Rozpoczęcie pracy z pełną księgowością wymaga konfiguracji ustawień konta - do wyboru mamy wzorcowe schematy lub indywidualnie tworzone.

Zdefiniowanie roku obrotowego

Rok obrotowy definiuje się w zakładce USTAWIENIA » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ.

W oknie jakie się pojawi należy wybrać zakres dat rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego; wskazać symbol roku który będzie później używany przy filtrach. Z tego poziomu możliwe jest również zdefiniowanie planu kont:

 • zastosuj wzorcowy plan kont - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych; (bardzo wygodne rozwiązanie, skorzystanie z tej funkcji daje możliwość szybkiego startu w systemie z możliwością dopisania kont jakie będą dodatkowo potrzebne),
 • utwórz własny plan kont - po wybraniu tej opcji możesz zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - musisz utworzyć je sam.

Pole RODZAJ FIRMY pomaga przy wyborze wzorcowego planu kont na zdefiniowanie właściwych dla rodzaju spółki kont.

Pełna księgowość w systemie wfirma

W serwisie wFirma w łatwy sposób możesz rozliczać CIT estoński - wzorcowy plan kont, dedykowane schematy z uwzględnieniem limitów z estońskiego CIT - zobacz jak to zrobić!

Aby skorzystać z estońskiego CIT należy w polu SPOSÓB WYLICZANIA PODATKU wskazać opcję RYCZAŁT - CIT ESTOŃSKI. Warto mieć na uwadze, że w przypadku osób fizycznych na pełnej księgowości opcja estońskiego CIT nie jest dostępna.

Plan kont

W przypadku wyboru własnego planu kont lub chęci uzupełnienia wzorcowego o dodatkowe konta należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. 

Więcej na temat tworzenia planu kont w artykule pomocy: Plan kont w systemie wfirma.

Kartoteki

Uzupełnieniem planu kont są kartoteki. Każda ze zdefiniowanych kartotek ma swoje miejsce w systemie gdzie jest tworzona.

 • kontrahenci - aby ją uzupełnić przejść do CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA
 • środki trwałe - aby ją uzupełnić przejść do EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY
 • bank - aby ją uzupełnić przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE
 • kasa -  USTAWIENIA » INNE » KASA 
 • magazyny - USTAWIENIA » INNE » MAGAZYNY.

Uzupełnienie kartotek ma wpływ na konta, które się pojawią m.in. w bilansie otwarcia.

Schematy księgowe

W zakładce USTAWIENIA »PODATKI» PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE istnieje możliwość podglądu domyślnie zdefiniowanych przy wzorcowym planie kont schematów księgowych jak i tworzenia własnych. 

Bilans otwarcia

W celu wprowadzenia bilansu otwarcie należy przejść do zakładki USTAWIENIA »PODATKI» BILANS OTWARCIA » DODAJ:

 • utwórz nowy - otwiera okno, w którym wprowadzamy wartości bilansu ręcznie
 • przenieś z roku poprzedniego - jeżeli zachowana będzie ciągłość działania w systemie BO można pobrać z danych bilansu zamknięcia poprzedniego roku obrotowego
 • zaimportuj z pliku - możliwość pobrania BO z zewnętrznego systemu [funkcja w przygotowaniu]

Przed dodaniem BO należy pamiętać o uzupełnieniu kartotek i planu kont z tymi kontami jakie mają widnieć na BO.
 

Aby wprowadzić wartości bilansu należy kliknąć ikonkę ołówka i wprowadzić wpis. Dane wprowadzone przez BO pojawią się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Dokumenty wystawiane i księgowane w systemie

W systemie mogą być generowane/wprowadzane dokumenty m.in.:

Jak zautomatyzować pracę na pełnej księgowości?

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala księgowym zautomatyzować swoją pracę poprzez funkcje:

Podziel się opinią i zgłoś swój pomysł - pełna księgowość w systemie wfirma.pl

Zachęcamy biura rachunkowe do dzielenia się opinią i pomysłami na rozwój systemu do pełnej księgowości poprzez zakładkę STRAT » STRONA GŁÓWNA » DODAJ SUGESTIĘ.

Instrukcja systemu do pełnej księgowości wFirma.pl

Poniżej instrukcja systemu do pełnej księgowości oraz instrukcja modułu kadry, płace i ubezpieczenia

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
FAQ czyli najczęściej zadawane pytania
 • Jak przenieść dane z konta z KPiR na pełną księgowość?
  Jeżeli konto zostało założone w roku 2022 wystarczy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i zaznaczyć KSIĘGI RACHUNKOWE.

  Jeżeli konto było założone przed 2022 rokiem konieczne będzie utworzenie nowego konta dla tego samego klienta +DODAJ FIRMĘ. W celu przeniesienia danych z kadr polecamy artykuł https://pomoc.wfirma.pl/-przeniesienie-kadr-z-innego-systemu-do-wfirma.
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn