Podatek dochodowy i ryczałt - ustawienia w systemie

W celu zdefiniowania danych klienta dotyczących podatku dochodowego (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy i ryczałt - definiowanie ustawień

W pierwszej kolejności należy określić urząd skarbowy właściwy dla rozliczania przychodów lub dochodów, a następnie rodzaj prowadzonej uproszczonej ewidencji: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ewidencja Przychodów (ryczałt).

W przypadku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów należy określić:

  • numerację KPiR,

  • metodę rozliczania kosztów,

  • formę opodatkowania: zasady ogólne (18%, 32%) lub podatek liniowy 19%,

  • formę wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Podatek dochodowy - wybór właścicwego urzędu skarbowego

Po zaznaczeniu metody memoriałowej rozliczania kosztów podczas księgowania niektórych wydatków pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów) z polem do uzupełnienia dat obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu).

W przypadku prowadzenia Ewidencji Przychodów należy określić domyślną stawkę ryczałtu oraz formę wpłaty zaliczki na podatek ryczałtowy.

Podatek dochodowy a urząd skarbowy

Odliczenie straty z lat ubiegłych

W systemie stratę można odliczyć w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy lub w zeznaniach rocznych PIT-36 lub PIT-36L.

Aby strata została odliczona wraz z generowanymi zaliczkami, należy samodzielnie wprowadzić jej wysokość w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » ODLICZENIE STRATY Z UBIEGŁYCH LAT, klikając w opcję DODAJ ODLICZENIE.

Podatek dochodowy a dodawanie odliczenia straty podatkowej
Następnie należy uzupełnić:

  • rok, w którym strata zostanie odliczona,

  • wysokość straty do odliczenia,

  • źródła straty, czyli lata, z jakich pochodzi.

Strata będzie miała wpływ na nowo wygenerowane zaliczki na podatek dochodowy oraz zostanie przeniesiona do zeznania rocznego sporządzanego po zakończonym roku. Dotychczasowe zaliczki nie ulegną zmianie (chyba, że zostaną zmodyfikowane).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn