Podatek VAT - niezbędne ustawienia w systemie

W celu zdefiniowania danych klienta dotyczących podatku VAT (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania przez opiekuna deklaracji.

Czynny podatnik VAT

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, okienko PŁATNIK VAT należy pozostawić zaznaczone.

Podatek VAT - jak zaznaczyć

W pierwszej kolejności należy wybrać właściwy urząd skarbowy, a następnie wskazać, czy deklaracja VAT będzie składana do urzędu miesięcznie (VAT-7), czy kwartalnie (VAT-7K).

Ważne!
Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą nie mogą od razu skorzystać z rozliczenia VAT kwartalnego, o czym więcej w artykule: Kwartalne rozliczanie VAT - jakie niesie za sobą korzyści?

W zakładce tej określa się również, czy podatnik:

Przy zaznaczonej opcji SPRZEDAŻ OPODATKOWANA I ZWOLNIONA pojawi się dodatkowe okno, w którym należy określić proporcję sprzedaży opodatkowanej do łącznej sprzedaży. W tym celu należy wybrać DODAJ PROPORCJĘ VAT.

 Podatek VAT - proporcja

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się do MOSS na druku VIU-R, po zaznaczeniu tej opcji w systemie będzie można wystawiać faktury z unijnymi stawkami VAT. Dodatkowo w zakładce EWIDENCJE pojawi się REJESTR SPRZEDAŻY MOSS.

Podatek VAT a rejestr MOSS

Podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

Jeżeli podatnik jest zwolniony z VAT, wówczas należy odznaczyć (pozostawić puste) okno PŁATNIK VAT oraz wskazać podstawę prawną zwolnienia.

Jeżeli podatnik zwolniony z VAT zarejestrowany jest do celów transakcji unijnych, to powinien zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

 Podatek VAT - jak odznaczyć?

Tym sposobem, jeżeli wystąpią transakcje unijne, w systemie będzie możliwe wygenerowanie przez opiekuna deklaracji rozliczeniowych VAT-9MVAT-8 i informacji podsumowującej VAT-UE. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ.

Podatek VAT - VAT 9M

Uwaga!
W sytuacji gdy opiekun rozliczy deklarację VAT-9M lub VAT-8, w dacie uiszczenia podatku VAT zostanie wygenerowany automatycznie dowód wewnętrzny dokumentujący wydatki. DW zostanie ujęte w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPIR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz