Jak wystawić PK czyli polecenie księgowania?

Polecenie księgowania PK to dokument wewnętrzny, który może być tworzony zarówno po stronie przychodów jaki kosztów aby dokumentować operacje dotyczące spraw wewnętrznych jednostki. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach.

Polecenie księgowania po stronie przychodów

Aby dodać polecenie księgowania z poziomu listy przychodów należy przejść do PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Polecenie księgowania po stronie wydatków

Aby dodać polecenie księgowania z poziomu listy wydatków należy przejść do WYDATKI » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Polecenie księgowania - bezpośrednie dodawanie PK w rejestrze księgowym

Aby utworzyć neutralne PK bezpośrednio w rejestrze księgowym należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

polecenie księgowania

Opcja dodawania PK zamknięcia roku omówiona jest w odrębnym artykule pomocy: Zamknie roku w systemie wFirma.pl.
 

Dane w poleceniu księgowanie PK

Wystawiając polecenie księgowania należy uzupełnić:

 • datę wystawienia - jest to data, która będzie widniała jako data wystawienia na generowanym dokumencie,
 • datę księgowania - jest to data pod którą zapis trafi na konta księgi handlowej i będzie widoczny w rejestrze: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY,
 • zapisy na kontach po stronie WN,
 • zapisy na kontach po stronie MA,
 • opis w rejestrze - na podstawie schematu - zaciąga opis z wybranego schematu księgowego; inny - pozwala na wpisanie dowolnego opisu przez Użytkownika,
 • schemat księgowy - jeżeli Użytkownik nie dodał własnych schematów pole jest puste. Własne schematy pozwalają zaprojektować i zapamiętać w systemie wzór określonych księgowań. 

Własne schematy księgowe w poleceniu księgowania PK

Aby utworzyć własnych schemat księgowy dla polecenia księgowania PK należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ.

 

W oknie definiowania schematu należy wskazać:

 • nazwę schematu - indywidualny opis który będzie pomagał przy wyborze prawidłowego z listy schematów
 • kategorię: PK - polecenie księgowania - przychody / PK - polecenie księgowania - wydatki
 • symbol roku obrotowego - pole to uzupełnia się automatycznie na podstawie filtra na liście schematów i przyporządkowuje schemat do określonego roku obrotowego
 • konta księgowe jakie mają być użyte do wzoru. Jeśli pole wartości pozostanie puste - wówczas kwoty będziemy wpisywać zawsze ręcznie lub wpisać kwotę - wówczas po wyporze schematu przy księgowaniu będzie pojawiać się zawsze ta sama kwota.

Poniżej przykład schematu dla kompensaty jaka miałaby się pojawiać na liście innych przychodów:

 • same konta księgowe bez uzupełnionych wartości

 • konta księgowe i wprowadzona stała wartość

Schemat po stworzeniu i zapisaniu będzie wyświetlany na liście podczas wystawiania PK.

Jak wystawić PK czyli polecenie księgowania?

 Automatyczne polecenia księgowania

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dowodów wewnętrznych, które będą wystawiane automatycznie, co miesiąc określonego dnia. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DODAJ AUTOMATYCZNE PK / WYDATKI » AUTOMATYCZNE » DODAJ AUTOMATYCZNE PK. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić dzień miesiąca, na który PK ma zostać wygenerowany, od kiedy polecenia księgowania mają być wystawiane oraz do kiedy mają one być wystawiane.

Drukowanie polecenia księgowania PK

Aby wydrukować polecenie księgowania należy wybrać dokument na liście a następnie użyć funkcji DRUKUJ. Drukowanie PK może się również odbyć z różnych miejsc w systemie - wystarczy kliknąć na numer dokumentu PK i w oknie które się pojawi skorzystać z opcji DRUKUJ.

 Drukowanie PK

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka