Proces zatrudnienia pracownika krok po kroku

Proces zatrudnienia i uzupełniania przez pracownika dokumentów, które powinien dostarczyć pracodawcy często się przeciąga. Jest na to sposób - wystarczy dać cały komplet dokumentów pracownikowi od razu. Wówczas można mieć pewność, że żaden obowiązek pracodawcy nie zostanie pominięty. Jak wygląda proces zatrudnienia pracownika w systemie wFirma dla biur rachunkowych? Jest on prosty, intuicyjny i przede wszystkim szybki - czyli spełnia najważniejsze wymagania każdego biura rachunkowego!

Wprowadzanie pracownika w systemie

W systemie MojeBiuro24 można pracownika dodać na dwa sposoby. W zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA do wyboru są dwie opcje:

 • Dodaj pracownika ręcznie - gdzie dane powinien wprowadzić samodzielnie użytkownik
 • Udostępnij kwestionariusz online - co pozwala na wysłanie formularza do uzupełnienia danych kandydatowi na pracownika, a po odesłaniu wystarczy potwierdzić te dane.

Proces zatrudnienia pracownika - dodanie pracownika

Wystawianie dokumentów pracownikowi

Akcja Wystaw pozwala na sporządzenie pracownikowi różnych dokumentów, bez konieczności przechodzenia do innych zakładek. Wszystkie dokumenty dostępne w tym miejscu wymagają określenia odpowiednich parametrów, więc w przypadku zaznaczenia wielu pracowników będą pojawiały się po kolei okna do uzupełnienia poszczególnych informacji. Po najechaniu na tę wspomnianą akcję użytkownik ma możliwość dodania takich dokumentów jak:

 • skierowania na badania (od którego tak naprawdę zaczyna się proces zatrudnienia pracownika) - tu należy określić stanowisko i czynniki szkodliwe występujące w opisanych warunkach pracy.
 • umowy - ważne jest określenie  indywidualnych szczegółów umowy, jak okres jej trwania, wynagrodzenie, stanowisko i miejsce pracy a także parametry ubezpieczeniowe i podatkowe bądź też inne ustalenia.
 • zaświadczenia - tu należy określić rodzaj zaświadczenia , a także okres za jaki powinno zostać wystawione.

Proces zatrudnienia pracownika - akcja wystaw

Jeśli jeden z pracowników został zaznaczony przypadkowo i nie chcemy, aby dany dokument został dla niego wygenerowany, wówczas wystarczy kliknąć na przycisk POMIŃ. To spowoduje, że będą dodawane formularze dla kolejnych osób. W przypadku kliknięcia na ANULUJ akcja zostanie przerwana i nie zostanie wydrukowany dokument dla żadnego z pracowników.

Proces zatrudnienia pracownika - przyciski

Kliknięcie na DRUKUJ spowoduje pojawienie się okna, w którym można wybrać jak powinny zostać wygenerowane dokumenty:

 • jeden plik PDF - wówczas dokumenty zostaną pobrane na dysk w jednym pliku PDF nawet jeśli dotyczą wielu pracowników;
 • spakowane w ZIP - dokumenty zostaną pobrane w podziale na każdego pracownika odrębnie.

Dodatkowo w tym miejscu można wybrać opcję wysyłki dokumentu bezpośrednio na adres e-mail pracownika wybierając:

 • wyślij do pracownika - załącznik,
 • wyślij do pracownika - w treści (HTML).

Proces zatrudnienia pracownika - ustawienia wydruku

Proces zatrudnienia pracownika a dokumenty do akt osobowych i rozliczenia podatkowo-składkowego

Pod akcją Drukuj znajdują się dokumenty, które zwykle nie wymagają ingerencji użytkownika. Oznacza to, że zapisują się od razu do pliku, nie ma możliwości ich edycji. Wspomniane formularze można wydrukować dla jednego bądź wielu pracowników. Dane, które  uzupełniono w systemie, zostaną automatycznie naniesiona na te wydruki.

Dokumenty, jakie można wygenerować korzystając z akcji Drukuj to: 

- przy czym raporty oraz listę obecności można wygenerować bez zaznaczenia pracowników, gdyż są to dokumenty ogólne.

Proces zatrudnienia pracownika - akcja drukuj

Proces zatrudnienia pracownika w firmie powinien rozpocząć się od wypełniania dokumentów, które powinny znaleźć się w aktach osobowych. Zaznaczając pracownika bądź kilku pracowników i wybierając akcję DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA można takie druki wygenerować.

System pozwala również na generowanie pustych dokumentów (czyli, takich , w których nie ma danych pracownika). Jest to możliwe, jeśli nie zaznaczy się żadnej osoby wprowadzonej do systemu.

Po pojawieniu się okna dialogowego można wybrać jakie dokumenty chcemy wygenerować w danym momencie. Okno jest podzielone na zakładki z drukami dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę - zakładka Umowa o pracę, bądź dla zleceniobiorcy/wykonawcy - Umowa cywilnoprawna.

W zakładce Umowa o pracę znaleźć można: 

 • kwestionariusz osobowy,
 • informację o równym traktowaniu,
 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla pracownika,
 • oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich,
 • oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kartę szkolenia BHP,
 • PIT 2.

Wybór ZAZNACZ WSZYSTKIE/ODZNACZ WSZYSTKIE spowoduje zbiorcze zaznaczenie wszystkich dokumentów do druku, bądź ich odznaczenie.

 Proces zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

W zakładce Umowy cywilnoprawne użytkownik może zaznaczyć:

 • oświadczenie wykonawcy dzieła dla celów podatkowych, 
 • oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS, 
 • klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wykonawcy umowy cywilnoprawnej.

Proces zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie bądź dzieło

Po wyborze GENERUJ na dysk zostanie pobrany plik z dokumentami.

Korzystaj z wFirma dla biur rachunkowych i ciesz się naprawdę intuicyjnymi i ułatwiającymi pracę rozwiązaniami!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka