Produkcja - montaż i demontaż produktów

Zakładka PRODUKCJA przeznaczona jest do kompletacji kilku produktów w jeden towar (zlecenie montażu), lub do demontażu towaru w poszczególne produkty (zlecenie demontażu). Więcej na temat kompletacji towarów znajduje się w artykule Kompletacja i dekompletacja towaru oraz kompletacja usługi.

Aby rozpocząć zlecenie montażu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » MONTAŻ/DEMONTAŻ.

Produkcja - jak zlecić montaż

W zależności od wyboru wygeneruje się dokument ze statusem NOWE:

  • ZPM, związany z montażem,

  • ZPD, związany z demontażem.

Aby oddać zlecenie do realizacji należy wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ROZPOCZNIJ PRODUKCJĘ lub jeśli zlecenie zostało już zrealizowane opcję ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ

W przypadku, w którym występuje niedobór składników magazynowych wykorzystywanych do produkcji system poinformuje o niemożności zakończenia produkcji oraz, że należy uzupełnić stany magazynowe.

W podsumowaniu istnieje możliwość kontrolowania stanów realizacji zleceń produkcyjnych oraz na ich podstawie można filtrować zlecenia.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka