Przeniesienie księgowości w trakcie roku

Dostępne w systemie mojebiuro24.pl przeniesienie księgowości w trakcie roku wykorzystywane jest w sytuacji, gdy biuro rachunkowe przejmuje klienta w trakcie roku, który był prowadzony przez inne biuro rachunkowe oraz w innym systemie.

Przeniesienie danych z KPiR  

Rozpoczynając pracę w systemie, w sytuacji gdy następuje przeniesienie księgowości w trakcie roku, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym daty:

  • ,
  • rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku jak zaznaczyć w ustawieniach

Jeżeli działalność była już prowadzona, a do systemu przedsiębiorca przenosi księgowość w trakcie roku, po oznaczeniu daty rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie, pojawia się dodatkowe okno. Należy uzupełnić w nim wartości z poszczególnych kolumn wykazanych w podsumowaniu księgi przychodów i rozchodów na ostatni dzień miesiąca przed miesiącem rozpoczęcia księgowania w systemie.

Ważne!
W przypadku, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie, aby przeniesienie księgowości przebiegło prawidłowo, to należy jako miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie wybrać pierwszy miesiąc danego kwartału oraz uzupełnić zdarzenia gospodarcze z całego rozliczanego kwartału.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - Ustawienia

Ważne!
Przykładowo, jeżeli użytkownik korzysta z systemu mojebiuro24.pl od grudnia, do poszczególnych kolumn Przeniesienie sum Księgi Przychodów i Rozchodów z innego systemu powinien wprowadzić wartości z podsumowania od początku roku na dzień 30 listopada.

W przypadku numerowania KPIR rocznie, system dodatkowo wyświetla pole "Ostatni numer lp. w KPiR", które należy uzupełnić, aby system mógł kontynuować numerację prowadzoną od początku roku.

Kadry

Jeśli firma zatrudnienia pracowników należy również uzupełnić zakładkę KADRY.

Szczegóły na temat prowadzenia tej zakładki w systemie są dostępne w artykule: Kadry i płace.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Przenosząc księgowość do systemu w trakcie roku należy również uzupełnić Ewidencję środków trwałych oraz Ewidencję wyposażenia. Można tego dokonać w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE/WYPOSAŻENIE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY/DODAJ WYPOSAŻENIE.

Wprowadzając środki trwałe bezpośrednio do ewidencji należy zwrócić szczególną uwagę na pole Data wprowadzenia, od którego zależy rozpoczęcie uwzględniania odpisów amortyzacyjnych. Przy przenoszeniu księgowości do systemu odpisy powinny być kontynuowane według przyjętego wcześniej planu amortyzacji.

Plan amortyzacji środka trwałego można skontrolować, zaznaczając dany środek trwały i wybierając z górnego menu opcję Plan amortyzacji.

Więcej w temacie wprowadzania środków trwałych i wyposażenia do systemu w artykułach pomocy:

Pierwsza zaliczka na podatek dochodowy

Podczas wyliczania pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, pojawi się okno, w którym należy uzupełnić pola:

  • Składki społeczne do odliczenia od dochodu » Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (lub też osoby współpracującej) w tym samym miesiącu, co wyliczana zaliczka;

  • Składki zdrowotne do odliczenia od podatku » Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość podlegającą odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru ubezpieczenia) zapłaconej składki zdrowotnej za przedsiębiorcę (lub też za osobę współpracującą) w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - zaliczka na podatek

Ważne!
Przykładowo jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgowość w systemie mojebiuro24.pl od grudnia, w polu pierwszym dotyczącym pozostałych składek społecznych do odliczenia od dochodu wprowadza się składkę za miesiąc listopad. Natomiast w polu drugim odnoszącym się do pozostałych składek zdrowotnych wprowadza się część składki zdrowotnej podlegającą odliczeniu i opłaconą w grudniu za miesiąc listopad.
Następnie w części Dane o odliczonych składkach i zaliczkach w poprzednich okresach tego roku należy wprowadzić :
  • Odliczone składki na ubezpieczenie społeczne - czyli pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (oraz osoby współpracującej) - jeżeli nie były ujmowane jako wydatki w KPiR,

  • Odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne - czyli pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy (oraz osoby współpracującej) w wysokości 7,75% podstawy wymiaru,

  • Poprzednie zaliczki na podatek - czyli opłacone w bieżącym roku zaliczki na podatek dochodowy.

Ważne!
Zakładając przykładowo, że przedsiębiorca prowadzi księgowość w systemie mojebiuro24.pl od grudnia, w dwóch pierwszych polach wprowadza się odpowiednio sumę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały opłacone od stycznia do grudnia. Natomiast w ostatnim polu należy zawrzeć sumę opłaconych zaliczek na podatek dochodowy dotyczących bieżącego roku z datą od stycznia do grudnia.

Składki na Fundusz Pracy oraz składki za pracowników, co do zasady ujmowane są bezpośrednio w KPiR, dlatego ich wartości nie są uwzględniane w powyższych polach.

Natomiast rozliczenie składek ZUS należy rozpocząć od miesiąca, w którym przeniesiono księgowość firmy do systemu i będzie następowało automatycznie na podstawie generowanych w systemie deklaracji ZUS DRA.

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca prowadzi także inną działalności gospodarczą powinien wyliczyć jedną zaliczkę na podatek dochodowy uwzględniając w niej dochód z dwóch źródeł. W celu dodania kwoty dochodu z innej działalności gospodarczej należy zaznaczyć opcję PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Podatek VAT

Podczas generowania pierwszej deklaracji VAT przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE, zostanie zaznaczone pole 42. dotyczące kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji. Jeżeli nie pojawiła się nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia należy w tym polu wprowadzić wartość “0”.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - generowanie deklaracji

 

 

Skorzystaj z systemu do prowadzenia samodzielnej księgowości online 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska