Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego

Jeżeli biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, to można przypinać i odpinać ich jako użytkowników z uprawnieniami księgowego, kadrowego lub opiekuna firmy. Przypinanie i odpinanie opiekuna jest na wyłączność szefa biura. Sprawdźmy, jak dodać opiekuna w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych?

Jak dodać użytkownika?

W pierwszej kolejności, aby dokonać przydzielenia opiekuna do przedsiębiorców (klientów), należy na koncie firmowym biura rachunkowego dodać nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

przypinanie i odpinanie opiekuna 

Uprawnienia użytkownika przypisanego jako OPIEKUN pozwalają między innymi na generowanie i publikowanie wyliczeń podatków oraz deklaracji, zamykanie i otwieranie okresów księgowych, księgowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji i rejestrów.


Przypinanie i odpinanie opiekuna - dodaj

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Następnie na podany adres e-mail pracownika zostanie wysłany link aktywacyjny konto. Po wejściu w link użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która umożliwi aktywację konta, ustawienie hasła dla konta w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.

Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego - ustawianie hasła

Przypinanie i odpinanie opiekuna w wFirma dla Biur Rachunkowych

Przypinanie opiekunów do firm klientów

1. W pierwszej kolejności należy dokonać przelogowania do firmy, do której chcemy podpiąć opiekuna. Zmianę firmy można dokonać poprzez kliknięcie w lewym menu strzałki po prawej stronie nazwy firmy bądź biura rachunkowego.

Pojawi się lista firm. Należy wybrać jedną z nich.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - jak przełączyć firmę

Następnie na koncie klienta należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ » OPIEKUNÓW i wybrać dostępnego użytkownika.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Z tego poziomu możemy jednocześnie zaznaczyć kilku użytkowników i dokonać grupowego dodania uprawnień opiekuna dla jednego konta firmy klienta.

2. Bezpośrednio na panelu głównym biura rachunkowego, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Należy zaznaczyć firmę lub kilka firm, a następnie z górnego paska menu wybrać funkcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW. W oknie, które się pojawi zaznaczamy użytkowników lub jednego użytkownika i zapisujemy.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - panel główny

Przypinanie i odpinanie opiekunów jest łatwiejsze przy użyciu funkcji szybkiego wyszukania użytkowników z listy dodanych już pracowników. W celu skorzystania z wyszukiwarki użytkownika, należy w oknie Przypinania istniejącego już użytkownika do firmy w pozycji SZUKAJ podać imię, nazwisko lub adres e-mail dodanego użytkownika, aby móc go wyfiltrować z listy. 

Przypinanie i odpinanie opiekuna - opcja szukaj

Oznaczanie Głównego opiekuna

Po przypięciu opiekuna można mu nadać uprawnienia opiekuna głównego poprzez zaznaczenie go na liście w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY i wybranie z górnego paska menu opcji GŁÓWNY OPIEKUN.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Przy imieniu i nazwisku opiekuna na koncie klienta w zakładce START pojawi się dodatkowa ikona informująca, że użytkownik został oznaczony jako główny opiekun firmy.

Po nadaniu wybranemu użytkownikowi uprawnień głównego opiekuna, w widoku listy firm w zakładce FIRMY, w kolumnie Opiekuni, przy nazwie użytkownika pojawi się ikona Głównego opiekuna.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Odpinanie wcześniej przypiętego opiekuna

Odpiąć opiekuna można również na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio na panelu głównym, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Należy zaznaczyć firmę lub kilka firm i z górnego paska menu wybrać funkcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie, które się pojawi należy zaznaczyć wybranego użytkownika i zapisać.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - odpisanie użytkownika na koncie klienta

2. Na koncie firmy klienta poprzez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć danego użytkownika i wybrać opcję ODEPNIJ.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Na zakończenie pojawi się okno z potwierdzeniem dokonanego wyboru. Jeżeli rzeczywiście chcemy odpiąć użytkownika należy wybrać opcję TAK.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - akceptacja

Poza funkcją przypinania i odpinania opiekuna, szef biura rachunkowego ma także możliwość skorzystania z funkcji:
przypinania i odpinania księgowych,
przypinania i odpinania kadrowych

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska