Raport o zbliżających się terminach kadrowych

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala na kontrolę terminów związanych z zatrudnieniem pracowników. Raport o zbliżających się terminach  pozwala na kontrolowanie zdarzeń związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców, dzięki niemu w można zaplanować sobie pracę w miesiącu.

Raport o zbliżających się terminach sprawi, że nic Ci nie umknie!

W oknie Zbliżające się terminy widoczne będą informacje generowane automatycznie przez system, jak na przykład komunikat o zakończeniu umów czy rejestracji/wyrejestrowaniu pracownika z ZUS. Tu będą również widoczne terminy, jakie użytkownik doda w zakładce KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN.

 Raport o zbliżających się terminach będzie dostępny w zakładce KADRY » STRONA GŁÓWNA.

Raport o zbliżających się terminach w module kadry

Podział terminów w module Zbliżające się terminy 

Terminy są podzielone są według filtrów:

  • Przeterminowane - trafiają tam niezamknięte zadania, bądź automatyczne wpisy, których termin minął;
  • Na dzisiaj - czyli przypadające terminy na aktualny dzień;
  • W tym tygodniu -  terminy związane z pracownikami w danym tygodniu;
  • W najbliższych 30 dniach - terminy związane z pracownikami na najbliższe 30 dni.

Raport o zbliżających się terminach a informacje

Dostępne filtry w module Zbliżające się terminy

Wyświetlenie terminów w module Zbliżające się terminy zależne jest od ustawionych filtrów. Jednym z dostępnych filtrów umożliwia wybranie terminów ze względu na ich rodzaj. 

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola przy rodzaju terminu, który ma zostać wyświetlony. Po kliknięciu opcji ZATWIERDŹ wybrane rodzaje terminów będą widoczne w module.

Raport o zbliżających się terminach - filtr rodzaju

Drugi rodzaj filtru umożliwia wyświetlenie terminów ze względu na termin. Po rozwinięciu możliwe będzie wybranie rodzaj terminu. Podział jest tożsamy z grupami terminów w module i dzieli się na: przeterminowane, w tym tygodniu, w najbliższych 30 dniach.

Raport o zbliżających się terminach -  filtr terminu

W module Zbliżające się terminy możliwe jest wyszukanie terminów za pomocą wykorzystania dodatkowych filtrów. Opcja ta będzie aktywna po kliknięciu ikony lejka, która znajduje się w prawym, dolnym rogu okna. W ten sposób nad kolumnami DZIEŃ, PRACOWNIK, NOTATKA wyświetlone zostaną puste pola, w które możliwe będzie wprowadzenie danych. Wykonanie tej czynności umożliwi wyświetlenie odpowiednich terminów w module. 

 Raport o zbliżających się terminach - wyszukiwanie

Wyświetlenie szczegółów terminu w module Zbliżające się terminy 

Terminy dostępne w module możliwe są do realizacji poprzez kliknięcie w ich nazwę. W ten sposób wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące tego terminu. 

Po wybraniu opcji SZCZEGÓŁY zostanie otworzone okno umożliwiające realizację danego terminu. W ten sposób możliwe będzie m.in. zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń, wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń, dodanie rachunku do umowy czy dodanie zakończenia umowy. 

Wpisy automatyczne znikają, gdy zostanie wykonana odpowiednia akcja. Przykładowo, wpis o zarejestrowaniu do ZUS pracownika zniknie z moduł Zbliżające się terminy, gdy użytkownik sporządzi deklarację ZUA dla tej osoby.

Raport o zbliżających się terminach - szczegóły

Zadania w module Zbliżające się terminy 

Zadania dodane ręcznie z poziomu zakładki KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN będą także wyświetlone w module. Po kliknięciu w nazwę danego terminu zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Z poziomu tego okna możliwe będzie zmodyfikowanie terminu, usunięcie go lub nadanie statusu: zamknięte.

Raport o zbliżających się terminach - modyfikacja terminu

Zrealizowane zadania można również zamykać poprzez ich zaznaczenie i wybór ZAMKNIJ.

Raport o zbliżających się terminach - zamykanie terminu

Wpis zniknie w modułu Zbliżające się terminy. Będzie możliwy do podglądu z zakładki KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn