Raport RODO - dane osób, które są przetwarzane w systemie

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

Raport RODO - co zawiera?

Biuro rachunkowe jako administrator danych osobowych może wygenerować raport RODO zawierający informacje dotyczące:

 • daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu administratora danych oraz ich treści,
 • identyfikatora użytkownika wprowadzającego te dane,
 • źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą,
 • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały udostępnione,
 • sprzeciwu.

Jak wygenerować raport RODO?

Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w programie, można wygenerować raport spełniający warunki ustawy o ochronie danych osobowych. Raport RODO można pobrać z trzech poniższych poziomów:

 • CRM » KONTRAHENCI » SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA (klikając na nazwę danego kontrahenta),

 • CRM » OSOBY (klikając na nazwę danej osoby)

 • KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (klikając na imię i nazwisko pracownika)

 • USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY (klikając na adres e-mail danego użytkownika).

W zakładce CRM » KONTRAHENCI » SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA po kliknięciu w nazwę kontrahenta należy wybrać ikonę dokumentu w prawym górnym rogu.

Raport RODO w systemie MojeBiuro24

Raport zawiera informacje o kontrahencie zapisane w systemie (zakładka Aktualne dane), a także Historię zmian. Tylko pozycje dodane ręcznie można modyfikować i usuwać. Informacje o zmianach generowane są automatycznie.

Raport RODO - jak wygląda edycja danych osobowych?

W zakładce HISTORIA UDOSTĘPNIEŃ » DODAJ WPIS istnieje możliwość wprowadzenia informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione.

W miejscu HISTORIA WPISÓW » DODAJ WPIS istnieje możliwość odnotowania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakładka INNE WAŻNE WPISY » DODAJ WPIS służy do odnotowania dodatkowych informacji, jakie miałby znaleźć się w raporcie.

System domyślnie podając źródło danych, przypisuje źródło Własne. Po wybraniu opcji ZMIEŃ ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w tym zakresie.

Raport RODO - zmiana źródła pozyskiwania danych

Jak wydrukować raport RODO z systemu wFirma dla biur rachunkowych?

W celu wydrukowania raportu należy wybrać GENERUJ RAPORT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
FAQ
 • Jak wygląda raport RODO w systemie wFirma?
  Biuro rachunkowe to administrator bardzo wielu danych osobowych, które zobligowane jest odpowiednio zabezpieczyć oraz chronić przed ich nieuprawnionym wyciekiem. Raport RODO zawiera wszystkie gromadzone i przetwarzane przez system dane na temat konkretnych kontrahentów i może zostać wygenerowany w dowolnym momencie przez uprawnionego użytkownika.
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn