Raporty zerowe RCA - korekty DRA

Aby skorygować kod tytułu do ubezpieczeń wykazany na raporcie RCA czasami jest konieczne stworzenie raportu zerowego. Błąd ten należy skorygować składając korektę DRA, w której będzie zerowy raport ZUS RCA z błędnym kodem oraz raport ZUS RCA z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. W systemie można tworzyć raporty zerowe RCA za pracowników, przedsiębiorców i osoby współpracujące!

Jak dodawać raporty zerowe RCA?

Raporty zerowe RCA generuje się podczas dodawania deklaracji lub korekty deklaracji START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWEJ » DODAJ DEKLARACJE. W oknie dodawania deklaracji w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję Dodaj raporty zerowe. 

Raporty zerowe RCA - ZUS DRA

Po kliknięciu ZAPISZ pojawi się okno Raport zerowy RCA - wybierz osobę gdzie z listy rozwijalnej wybiera się:

 • osobę - można wybrać przedsiębiorcę, pracownika i osobę współpracującą,
 • kod, który chcemy korygować (dostępne wszystkie kody, jakie są w systemie)

Co istotne:

 • po wyborze osoby w polu z kodem podstawia się kod, jaki ma ona obecnie i należy go samodzielnie zmienić;
 • nie można dodać zerowej deklaracji RCA dla osoby, która w bieżącym okresie posiada ten sam kod ubezpieczenia. 
 • wypełnianie pola Wymiar czasu pracy nie jest obowiązkowe i uzupełnia się je tylko gdy taka informacja jest niezbędna w raporcie zerowym.

Raporty zerowe RCA - osoba

Po kliknięciu Dalej zostanie pokazana informacja za kogo i z jakim kodem zostaną utworzone raporty zerowe. Jeśli chcemy dodać kolejną osobę, wówczas należy skorzystać z funkcji Dodaj kolejną osobę, wtedy otworzy się okno z wyborem osoby i kodu. 

Raporty zerowe RCA - podsumoawnie

Po kliknięciu Zapisz zostanie wygenerowana deklaracja DRA.

Ważne informacje:

 • Nie można modyfikować raportu DRA jeśli są w nim raporty zerowe. Taką deklarację należy usunąć i należy utworzyć ją na nowo.
 • Jeżeli dana osoba jest już RCA z kodem, jaki wybrano w poprzednim kroku zerowe RCA nie zostanie utworzone.
 • Raporty zerowe nie wpływają na wyliczenia składek i ich księgowanie.
 • Osoby wykazane na zerowych raportach nie wpływają na liczbę ubezpieczonych w DRA.

Raporty zerowe RCA na ZUS DRA

Po utworzeniu ZUS DRA osoba, którą wybraliśmy podczas dodawania deklaracji, zostanie wykazana w dwóch raportach imiennych z:

 • błędnym kodem tytułu ubezpieczenia, gdzie składki będą wynosiły 0,00 zł. 
 • z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia i naliczonymi składkami.

Raporty zerowe RCA - błędny

Raporty zerowe RCA - prawidłowy

 

Tak sporządzone DRA należy przekazać do ZUS.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska