Rejestr sprzedaży VAT - przydatne funkcje

Rejestr VAT sprzedaży

Do rejestru sprzedaży VAT, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE, automatycznie trafiają faktury sprzedaży, które zostały wystawione w systemie przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oraz te, które były wystawione poza systemem i zostały wprowadzone przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Rejestr sprzedaży VAT - wystawianie faktur

Ręczne wprowadzanie wpisów do rejestru sprzedaży VAT

Do rejestru sprzedaży VAT można również dodać ręcznie wpisy, przechodząc do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY i wybierając opcję DODAJ WPIS.

Rejestr sprzedaży VAT - ręczny wpis

Pozycje wprowadzone w ten sposób zostaną ujęte wyłącznie w deklaracji VAT. Nie będą przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) i uwzględniane przy podatku dochodowym. 

Modyfikowanie lub usuwanie bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W rejestrze sprzedaży VAT można modyfikować bądź usuwać wpisy tylko bezpośrednio wprowadzone przez zakładkę EWIDENCJE» REJESTR VAT SPRZEDAŻY, co można wykonać za pomocą funkcji MODYFIKUJ lub USUŃ.

Rejestr sprzedaży VAT - opcja Modyfikuj

Podpinanie dokumentów do wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W celu podpięcia dokumentów do wpisów w rejestrze VAT sprzedaży np. faktury zaliczkowej, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY, gdzie po najechaniu na wpis, na końcu wiersza, pojawi się ikona “spinacza”. Należy na nią kliknąć. Wówczas, pojawi się okno “Dokumenty powiązane z wierszem”, gdzie należy wybrać funkcję DODAJ DOKUMENT.

Rejestr sprzedaży VAT - dodawanie dokumentów

 Do dokumentu powiązanego z wierszem można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

 • szablonu,
 • pliku,
 • adresu URL.

Powielanie wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W rejestrze sprzedaży VAT można dodać ten sam wpis (np. w kolejnym miesiącu) bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych, pod warunkiem, że jest to bezpośredni wpis do rejestru. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić, następnie skorzystać z opcji POWIEL znajdującej się na górnym pasku.

Rejestr sprzedaży VAT - opcja Powiel

W pojawiającym się oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.

Ręczne wpisy do rejestru sprzedaży VAT można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwykle należy korzystać z zakładki PRZYCHODY.

Filtrowanie wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

Wpisy w rejestrze sprzedaży VAT można filtrować według rodzaju:

 • korekty,
 • faktury do paragonu,
 • WDT,
 • nie podlega
 • nie podl. UE,
 • VAT rozlicza nabywca - sprzedaż,
 • WNT, import usług- zakupy,
 • import usług art.28b - zakupy,
 • uproszczony import towarów - zakupy,
 • VAT rozlicza nabywca - zakupy,
 • sprzedaż krajowa zwykła (stawki 23%, 8%, 5% stosowane przy sprzedaży).
 • import JPK VAT

Aby wyselekcjonować wpisy w rejestrze należy kliknąć w zakładkę RODZAJ, znajdującą się pod tabelą i wybrać odpowiednią z wyświetlających się propozycji.

Rejestr sprzedaży VAT - rodzaj transakcji

Wpisy bezpośrednie można również wyfiltrować przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli rejestru sprzedaży. Jeżeli wpisów ręcznych jest więcej niż jeden, to przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

Rejestr sprzedaży VAT - filtrowanie ręcznych wpisów

Dodawanie wpisów bezpośrednio do deklaracji VAT

W niektórych sytuacjach konieczne jest dodanie wpisu bezpośrednio do deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca musi dokonać:

 • zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej,
 • likwidacyjny spis z natury,
 • WNT nowego środka transportu.

Aby dodać wpis bezpośrednio do deklaracji VAT należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY» DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć odpowiednie pole.

Rejestr sprzedaży VAT - dodatkowe funkcje

Po zapisaniu wpisy zostaną automatycznie dodane w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT

Aby wydrukować rejestr sprzedaży VAT należy przejść do zakładki DRUKUJ znajdującej się w górnym menu w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY.

Rejestr sprzedaży VAT - drukowanie rejestru VAT

Integrator JPK_V7

System wFirma dla Biur Rachunkowych posiada również opcję importu JPK_V7 z zewnętrznego systemu dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie pełnowartościowego pliku JPK_V7. W tym celu należy skorzystać z integratora JPK_V7 dostępnego w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY gdzie z górnego paska menu wystarczy wybrać opcję IMPORTUJ Z JPK V7

Zaimportowane faktury sprzedaży z JPK V7 zostaną ujęte wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT i nie będą widoczne w pozostałych zakładkach systemu.

Rejestr sprzedaży VAT - integrator JPK_VAT

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn