Remanent śródroczny - wprowadzenie do systemu

Każdy klient biura rachunkowego zobowiązany jest do sporządzenia remanentu (spisu z natury) dokonanego:

  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • na dzień 1 stycznia (nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego),
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • w przypadku zmiany wspólnika,
  • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • na dzień likwidacji działalności.

Więcej na temat remanentu początkowego i końcowego w artykule: Remanenty

W trakcie roku również może zaistnieć sytuacja, w której podatnik przeprowadza remanent śródroczny.

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych remanent może wprowadzić tylko księgowa lub opiekun (klient na swoim koncie nie ma dostępu do zakładki REMANENTY). 

Wzór remanentu można pobrać z artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Remanent śródroczny - co należy ująć i kogo powiadomić?

W remanencie śródrocznym, podobnie jak w pozostałych przypadkach sporządzania remanentów powinny się znaleźć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby produkcji w toku, wyroby gotowe, a także braki i odpady.

Informację o sporządzeniu remanentu w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sporządzenia remanentu.

Remanent śródroczny w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych

W celu wprowadzenia remanentu w systemie należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT

W oknie dodania remanentu należy wybrać RODZAJ remanentu - jeśli jest to remanent na zakończenie danego okresu to należy wybrać REMANENT KOŃCOWY,a także DATĘ jego sporządzenia i WARTOŚĆ.

Po zapisaniu remanentu końcowego automatycznie utworzy się remanent początkowy na pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu remanentu końcowego, który będzie posiadał tą samą wartością, co wcześniej wprowadzony remanent końcowy.

Remanent śródroczny a zaliczka na podatek dochodowy

Wartość wprowadzonego w systemie remanentu śródrocznego należy uwzględnić podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego dany remanent dotyczy.

Podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK za okres, w którym dodano remanent śródroczny, należy uwzględnić różnice remanentowe. Aby tego dokonać w oknie dodawania zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest zaznaczenie opcji ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ.

Remanent śródroczny a podatek PITUjęta różnica remanentowa będzie widoczna w szczegółach wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy, która będzie miała wpływ na wysokość zaliczki.

Remanent śródroczny jako dodatkowy remanentJeżeli wartość remanentu początkowego będzie wyższa od wartości remanentu śródrocznego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. Natomiast, gdy wartość remanentu śródrocznego okaże się większa od remanentu początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn