Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie wFirma dla biur rachunkowych

W następstwie przebywania na zwolnieniu lekarskim i otrzymaniu za ten okres zasiłku z ZUS przedsiębiorca, a także osoba współpracująca, ma prawo pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za okres przebywania na zwolnieniu. Samo pomniejszenie dokonuje się z reguły w trybie korekty deklaracji. Wynika to z faktu, że pomniejszyć składki przedsiębiorca może dopiero w momencie otrzymania przez ZUS decyzji bądź wypłaty zasiłku, na co sam ZUS ma 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów do wypłaty zasiłków. W wFirma dla biur rachunkowych możliwe jest rozliczenie nadpłaty składek ZUS, która powstanie po dodaniu deklaracji korygującej.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na przyszłe zobowiązania

Po dodaniu do systemu informacji o otrzymanym zasiłku lekarskim i wygenerowaniu deklaracji korygującej do rozliczonej już deklaracji pierwotnej, system poinformuje o powstałej nadpłacie składek, co widoczne jest na poniższym screenie.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie jest możliwe po kliknięciu w ikonę “dolara”, która pojawi się w polu Zapłacono w wierszu deklaracji korygującej. Po kliknięciu w ikonę “dolara” zostanie otwarte okno przenoszenia nadpłaty na kolejną deklarację, gdzie należy wybrać dokument, na poczet którego zostaną przeniesione nadpłacone składki ZUS. Aby nadpłata została poprawnie przeniesiona, w systemie musi widnieć deklaracja, na którą ma być przekazana nadpłata.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - wybór deklaracji

Po wybraniu odpowiedniej deklaracji, system automatycznie przeniesie nadpłatę na poczet niezapłaconych składek społecznych i Fundusz Pracy z wybranej deklaracji ZUS DRA.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - rozliczenie

Po przeniesieniu nadpłaty przy deklaracji korygującej pojawią się kwoty poprzedzone znakiem minusa, które zostały przesunięte na przyszłą deklarację.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - zestawienie deklaracji

Rozliczenie pozostałych kwot do zapłaty

W kolumnie "Pozostało" będzie widniała kwota, jaką klient powinien zapłacić. Klient będzie widział ile pozostało do zapłaty po opublikowaniu mu deklaracji, które wykonuje się poprzez zaznaczenie deklaracji i wybór OPUBLIKUJ. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności należy rozliczyć pozostałą część wybierając opcję ROZLICZ z górnego Menu.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - pozostałe składki

Rozliczenia dokonuje się wyłącznie po opłaceniu pozostałych składek ZUS (ROZLICZ).

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - podsumowanie

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zostaną uwzględnione tylko kwoty, które zostały faktycznie opłacone w danym miesiącu (bez przeniesionej kwoty nadpłaty, która została odliczona już wcześniej).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska