Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?

Badania medycyny pracy pracowników wykonywane są na podstawie skierowania, które wystawia pracodawca. Ważne jest aby było ono prawidłowo przygotowane, ponieważ skierowanie na badania lekarskie pozwala określić rodzaj badań i konsultacji specjalistycznych, jakie są niezbędne do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy. Przyjmuje się że skierowanie na badania lekarskie, należy wystawiać w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, drugi egzemplarz jest dla lekarza medycyny pracy a trzeci zostaje w aktach osobowych.

Skierowanie na badania lekarskie przygotowuje się w trzech egzemplarzach.

Skierowanie na badania lekarskie w systemie 

System umożliwia wystawienie skierowania na badania dla jednego pracownika lub masowo dla wielu pracowników. W celu wydrukowania dla pracownika skierowania na badania lekarskie należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika lub grupę pracowników jakim należy wystawić taki dokument i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » SKIEROWANIE NA BADANIE:

Skierowanie na badania lekarskie - dodanie w systemie

W oknie drukowania skierowania należy wybrać rodzaj badań, podać nazwę stanowiska pracy oraz opis stanowiska pracy. Jeśli wybranych zostanie kilka osób, wówczas kolejno po sobie będą pojawiały się okna dotyczące zaznaczonych pracowników.

Skierowanie na badania lekarskie - drukowanie dokumentu

Można wybrać z trzech rodzajów badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne:

  • badania wstępne  dla  osób przyjmowanych do pracy,
  • badanie okresowe dla wszystkich pracowników ich częstotliwość określa lekarz,
  • badania kontrolne wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Tryb edycji skierowania

Po zaznaczeniu “Drukuj” pojawi się okno ustawień drukowania, w którym można zaznaczyć opcję “Tryb edycji” aby dopisać dodatkowe informacje, takie jak zagrożenia na danym stanowisku pracy.

Jak edytować skierowanie na badania lekarskie?

Po wypełnieniu wszystkich informacji można skierowanie pobrać na dysk w formacie PDF. Dwa egzemplarze skierowania przekazuje się pracownikowi, z których jeden należy do pracownika a drugi przekazuje on lekarzowi medycyny pracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka