Specyfikacja czyli fakturowanie wydarzeń płatnych

Specyfikacja jest dokumentem zawierającym listę odpłatnych wydarzeń dla danego kontrahenta. Na podstawie specyfikacji można wystawić zbiorczą fakturę dla klienta. 

Do czego służy specyfikacja?

Specyfikacje mają za zadanie grupować wszystkie płatne wydarzenia z dodatkowych usług świadczonych dla klientów, które zostaną zafakturowane zbiorczo. Księgowy na bieżąco w trakcie miesiąca wprowadza wykonane dodatkowe płatne usługi wraz z ich wyceną, a na koniec miesiąca szef biura rachunkowego wystawia zbiorczo specyfikacje (z możliwością ich wysyłki do akceptacji klienta) oraz na ich podstawie faktury.

Jak włączyć możliwość wystawiania specyfikacji na podstawie wydarzeń płatnych?

Funkcję wystawiania specyfikacji należy włączyć w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » CRM przez zaznaczenie opcji FAKTUROWANIE NA PODSTAWIE WYDARZEŃ PŁATNYCH. Wprowadzoną zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.
Specyfikacja - jak ustawić?

Jak dodać wydarzenia płatne?

W pierwszym kroku w zakładce CRM » WYDARZENIA należy kliknąć na opcję Dodaj wpis. Wtedy też otworzy się okno dodawania wydarzenia, w którym należy zaznaczyć opcję “odpłatne” oraz uzupełnić:

 • datę wydarzenia

 • czas wykonania (w minutach)

 • cenę netto

 • stawę VAT

 • kontrahenta

 • typ wydarzenia

 • opis wydarzenia (zostanie zawarty w specyfikacji)

Specyfikacja - jak dodać w systemie wydarzenie?

W tym miejscu można uzupełnić wszystkie wydarzenia płatne związane z kontrahentami, np dodatkowe usługi przygotowania korekty deklaracji, obsługę poczty, czas doradztwa przez telefon i inne.

Jak wystawić specyfikację w systemie?

Aby do wydarzeń płatnych wystawić specyfikację należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA. Następnie zaznaczyć jedno, kilka lub wszystkie wydarzenia na raz i wybrać opcję WYSTAW SPECYFIKACJĘ

Specyfikacja - jak wystawić specyfikację?

W kolejnym kroku otworzy się kolejka specyfikacji, gdzie należy zatwierdzić dane do wystawianych dokumentów przez wybranie przycisku ZAPISZ. Zapisanie jednego dokumentu spowoduje automatyczne przejście do kolejnego.

Specyfikacja - wydarzenia płatne

Pozycje generowane na podstawie wydarzeń posiadają domyślną jednostkę USŁUGA.

Specyfikacje nie są dokumentem księgowym a więc ich wystawienie nie spowoduje zapisu w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt). Specyfikacje nie wpływają również na stany magazynowe produktów.
Innym sposobem na wystawienie specyfikacji jest przejście do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » SPECYFIKACJĘ.

specyfikacja

W otwartym oknie należy wybrać kontrahenta a wszystkie dotychczasowe wydarzenia płatne (nie ujęte w żadnej specyfikacji) z nim powiązane zostaną automatycznie pobrane do specyfikacji. Przed wystawieniem specyfikacji istnieje możliwość usunięcia niechcianych wydarzeń. Nie ma możliwości dodania innych niż zaczytane pozycje.

specyfikacja

Anulowanie wydarzeń płatnych

Istnieje możliwość anulowania wydarzenia płatnego już po jego wystawieniu. Aby tego dokonać należy w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY kliknąć na numer dokumentu i w oknie które się pojawi wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ SPECYFIKACJĘ.

specyfikacja

Wydarzenie oznaczone jako płatne, które nie zostanie zafakturowane można usunąć. Natomiast funkcja jego anulowania służy zachowaniu historii wykonanych dodatkowo usług dla klienta, które ostatecznie z różnych przyczyn nie zostały zafakturowane. Pozostawienie pełnej historii dodatkowych usług pozwala w dłuższym okresie czasu na sprawdzenie prawdziwej pracochłonności obsługi klienta biura rachunkowego.

Wysyłka specyfikacji do akceptacji

Wystawione w systemie specyfikacje użytkownik może wysłać do akceptacji przez klienta. Opcja ta ma na celu usprawnienie pracy w biurze rachunkowym. Aby wysłać specyfikację do klienta należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY, następnie zaznaczyć dokument w tabeli i wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL.

Na adres e-mail kontrahenta zostaje wysłana wiadomość zawierająca załącznik i przycisk AKCEPTUJ, który należy wybrać aby zaakceptować wystawioną specyfikację.

Specyfikacja - wysyłka do klienta

Zaakceptowana specyfikacja będzie oznaczona w systemie symbolem specyfikacja

Specyfikacja

W przypadku wcześniej zatwierdzonych przez klienta wydarzeń płatnych można wystawić fakturę do specyfikacji, bez konieczności wysyłania dokumentu specyfikacji do akceptacji.

Jakie dokumenty można wygenerować na podstawie specyfikacji?

Na podstawie specyfikacji istnieje możliwość wystawiania w systemie następujących dokumentów:

 • faktura VAT,

 • faktura proforma,

 • faktura zaliczkową,

 • faktura końcową,

 • paragon fiskalny,

 • paragon niefiskalny.

W celu wystawienia danych dokumentów należy w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY zaznaczyć zapisaną specyfikację, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję WYSTAW oraz dokument np Faktura VAT.

specyfikacja

Faktura wygenerowana na podstawie specyfikacji posiada zbiorcze wpisy pogrupowane według stawek VAT przypisanym poszczególnym wydarzeniom płatnym.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz