Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - warto wiedzieć

Wprowadzenie JPK_VAT spowodowało liczne problemy po stronie przedsiębiorcy, ponieważ MF w szybki sposób dokonuje weryfikacji poprawności rozliczania zawieranych transakcji. Jednym z kryteriów jest sprawdzenie statusu VAT kontrahenta pod kątem tego, czy nabywca miał prawo do odliczenia VAT od poniesionych wydatków. System MojeBiuro24.pl posiada funkcję, która pozwala na automatyczne sprawdzenie statusu VAT kontrahenta. Sprawdź!

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - jak to działa?

Podczas wprowadzania wydatków do systemu, automatycznie weryfikowany jest status VAT kontrahenta na etapie uzupełniania danych dostawcy. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Aby uzupełnić dane dostawcy możliwe jest wpisanie jego numeru NIP dzięki czemu dane zostaną pobrane z GUS, wybranie kontrahenta z CRM lub wpisanie jego danych ręcznie.

Po wybraniu dostawcy, system zweryfikuje jego status VAT. Jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT pojawi się komunikat “Zarejestrowany podatnik VAT”

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - czynny podatnik

W sytuacji gdy dostawca nie jest czynnym podatnikiem VAT (korzysta ze zwolnienia lub został wykreślony z rejestru VAT), po uzupełnieniu jego danych system wyświetli komunikat “Niezarejestrowany podatnik VAT”.

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - historia

Ważne!
Funkcja sprawdzania statusu VAT kontrahenta dotyczy również faktur sprzedaży objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (sprzedaż towarów i sprzedaż usług) czyli takich na których klient jako stawkę VAT wybrał opcję VAT rozlicza nabywca.

Historia weryfikacji statusu VAT kontrahenta

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta ma na celu usprawnienie pracy księgowych w biurze rachunkowym. W związku z tym, w systemie tworzona jest historia weryfikacji statusu VAT danego kontrahenta. Dostępna jest ona z dwóch poziomów:

  1. W szczegółach danego kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI gdzie należy kliknąć w nazwę danego kontrahenta. Obok numeru NIP kontrahenta będzie widoczna ikona listy. Jest to historia weryfikacji VAT, która otworzy się po naciśnięciu na nią.

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - historia

  1. W zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE gdzie należy kliknąć w numer danej faktury aby został otworzony szczegółowy widok faktury. Ikona listy - Historia weryfikacji VAT widoczna będzie obok numeru NIP kontrahenta, która otworzy się po kliknięciu w nią.

Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta - w wydatkach

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz