Świadectwo pracy dla pracownika - drukowanie z systemu

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca niezwłocznie wręcza pracownikowi świadectwo. Należy pamiętać, że świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy, więc trzeba je jak najszybciej sporządzić.

Drukowanie świadectwa pracy w systemie wFirma dla biur rachunkowych jest proste i szybkie, dzięki czemu użytkownik programu może je wręczyć pracownikowi w ostatnim dniu trwania umowy.

Świadectwo pracy i zakończenie umowy

Aby w systemie wygenerować świadectwo pracy, w pierwszej kolejności konieczne jest zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY. Po zaznaczeniu umowy do zakończenia, należy z górnego paska wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Świadectwo pracy a zakończenie umowy

Świadectwo pracy - drukowanie

Po zakończeniu umowy należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę, dla którego ma zostać wygenerowane świadectwo pracy oraz z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy - drukowanie

Po wybraniu z listy DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY pojawi się okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu.

W celu skorzystania z trybu edycji należy posiadać zweryfikowaną firmę.

Świadectwo pracy - okno drukowania

Po zaznaczeniu danego punktu rozwinie się okno umożliwiające wprowadzenie właściwych danych. Jeśli pole przy danym punkcie zostanie odznaczone, wówczas w świadectwie pracy pojawi się adnotacja “nie dotyczy”.

Świadectwo pracy - wprowadzenie danych

W celu wygenerowania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zaznaczyć pole DRUKUJ INFORMACJĘ DO ŚWIADECTWA PRACY.

Świadectwo pracy - informacja do świadectwa pracy

Świadectwo pracy należy otworzyć w trybie edycji, aby uzupełnić brakujące informacje dotyczących m.in. wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i zweryfikowania poprawności podstawionych przez system danych.

Świadectwo pracy w trybie edycji

Świadectwo pracy - edycja informacji

Drukowanie świadectwa pracy do każdej z umowy ze szczegółów pracownika

W systemie istnieje możliwość generowania świadectwa pracy dla każdej z zakończonych umów. W celu wygenerowania tego dokumentu należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY kliknąć w imię i nazwisko pracownika, dla którego ma zostać sporządzone świadectwo pracy, a następnie przejść do zakładki UMOWY zaznaczyć daną pozycję i wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY. Wówczas pojawi się okno generowania świadectwa.

Świadectwo pracy - ze szczegółów pracownika

Pojawi się również okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu oraz okno z ustawieniami drukowania, w którym analogicznie należy wybrać tryb edycji.

System wFirma dla biur rachunkowych oferuje swoim użytkownikom rozwiązania i funkcjonalności, które przyczynią się do usprawnienia pracy każdej kadrowej!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska