Transakcje zagraniczne - rozliczenie zawieranych transakcji

W systemie MojeBiuro24.pl sposób ujmowania transakcji zagranicznych jest uzależniony od rodzaju zawartej transakcji (import usług, import usług art.28b, WNT czy uproszczony import towarów) oraz od tego jaki podmiot dokonał takiej transakcji - czynny podatnik VAT czy nievatowiec.

Należy pamiętać, że w momencie zarejestrowania do VAT UE należy odpowiednio oznaczyć to w systemie, o czym więcej w artykule: Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie.

Transakcje zagraniczne - czynni podatnicy VAT

Klienci dokonujący transakcji zagranicznych mogą zawierać między innymi takie transakcje jak:

Transakcje zagraniczne u czynnego podatnika VAT

Związku z tym, wprowadzone zostały w systemie dodatkowe oznaczenia pozwalające na bezpośrednie ujęcie poniesionych wydatków z zagranicy zgodnie z ich charakterem.

Transakcje zagraniczne - zwolnieni podatnicy VAT

Klienci, którzy są podatnikami zwolnionymi z VAT również mogą zawierać transakcje zagraniczne takie jak:

Transakcje zagraniczne u podatnika zwolnionego z VAT

Wprowadzone oznaczenia systemowe pozwalają na bezpośrednie ujęcie poniesionych wydatków z zagranicy zgodnie z ich charakterem.

Deklaracje a transakcje zagraniczne

W sytuacji gdy dokonywane są transakcje zagraniczne u czynnego podatnika VAT lub u podatnika zwolnionego z VAT występuje obowiązek wygenerowania w systemie odpowiedniej deklaracji:

  • Informację VAT-UE - generujemy w przypadku gdy:
    • zwolniony podatnik VAT dokonywał transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (gdy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50 000 zł lub została dokonana dobrowolna rejestracja do VAT UE i klient posłużył się tym numerem przy dokonywaniu transakcji) oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług
    • czynny podatnik VAT dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług,
  • Deklarację VAT-8 - generujemy w przypadku gdy zwolniony podatnik VAT dokonywał transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • Deklarację VAT-9M - generujemy w przypadku gdy zwolniony podatnik VAT dokonywał transakcji dotyczących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami. Dana deklaracja składana jest także w przypadku gdy w danym miesiącu podatnik dokonał transakcji WNT i importu usług. 

W celu ujęcia w kosztach zapłaconego podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-8 lub VAT-9M (składanych przez podatników zwolnionych z VAT) należy rozliczyć deklarację w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację na liście oraz z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. Po zapisaniu rozliczenia zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn