Udostępnianie deklaracji w panelu ePracownik

Udostępnianie deklaracji ZUS klientom jak i ich pracownikom w Panelu ePracownik w systemie wFirma dla biur rachunkowych, jest możliwe dzięki opcji OPUBLIKUJ. Deklaracje ZUS będą widoczne po publikacji na panelu ePracownik, jeżeli pracownik wcześniej dokonał aktywacji swojego konta użytkownika bądź będąc zalogowanym w systemie dokonał odświeżania strony w przeglądarce.

Funkcjonalność umożliwiająca udostępnianie przedsiębiorcom jak i ich pracownikom wygenerowanych wcześniej deklaracji, gwarantuje usprawnienie i przyśpieszenie procesu rozliczania danej firmy. 

Udostępnianie deklaracji ZUS na Panelu ePracownik

Po stronie przedsiębiorcy oraz obsługującego go biura rachunkowego leży obowiązek rozliczeniowy oraz informacyjny w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

W celu wygenerowania deklaracji ZUS należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Udostępnianie deklaracji danemu klientowi oraz jego pracownikowi odbywa się z w.w. poziomu, gdzie należy zaznaczyć deklarację a następnie kliknąć opcję OPUBLIKUJ i wybrać:

  • OPUBLIKUJ KLIENTOWI lub
  • OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

Udostępnianie deklaracji pracowników w Panelu ePracownik

Opublikowane deklaracje są udostępniane pracownikom w Panelu ePracownik w zakładce DEKLARACJE oraz przedsiębiorcom na ich kontach w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

W systemie, po dokonaniu poprawnej publikacji, przy udostępnionej deklaracji pojawi się symbol niebieskiego oka. Zmiana koloru oka na zielony symbolizuje, że deklaracja została odczytana przez pracownika.

Udostępnianie deklaracji - potwierdzenie publikacji

Publikacja PIT-11

Generowanie PIT-11 w systemie wFirma dla biur rachunkowych odbywa się z poziomu:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wygenerowaniu PIT-11, dokument taki można udostępnić pracownikowi w Panelu ePracownik z wykorzystaniem opcji OPUBLIKUJ pod warunkiem, że został on podpisany certyfikatem kwalifikowanym oraz jest wysłany do urzędu. Pracodawca może przekazać pracownikowi PIT-11 w wersji elektronicznej pod warunkiem, ze opatrzy go bezpiecznym podpisem. W innym wypadku doręczenie takiej deklaracji może zostać uznane za nieskuteczne.

Udostępnianie deklaracji - udostępnienia PIT-11

Cofnięcie publikacji

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia dokonywanie cofnięcia publikacji. Chcąc ograniczyć dostęp do pliku pracownikom należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Udostępnianie deklaracji - cofnięcie publikacji

Po wybraniu akcji OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ publikacja deklaracji zostanie cofnięta zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla pracownika w panelu ePracownik.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn