Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia udostępnianie dokumentów, wygenerowanych w programie, zarówno przedsiębiorcom jak i zatrudnionym w firmie pracownikom. Ta funkcja może być zastępstwem wiadomości e-mail z dokumentami dla klienta i jest znaczniej bezpieczniejszą formą od przekazywania dokumentów drogą mailową.

Udostępnianie dokumentów pracownikom na Panelu ePracownik

Stworzenie dla pracownika np. umowy, deklaracji czy m.in. zaświadczenia o dochodach, skutkuje wygenerowaniem w systemie nowego dokumentu pracowniczego. Wszystkie utworzone dokumenty, przypisane do danej osoby, są zebrane w zakładce KADRY » DOKUMENTY. Jeżeli podczas wydruku dokumentów została zaznaczona opcja ZAPISZ W DOKUMENTACH to również zostaną one zapisane w folderze pracownika

 Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik - zapisywanie

Udostępnianie dokumentów pracownikowi na Panelu ePracownik odbywa się z dwóch miejsc w systemie:

  1. Po przejściu do szczegółów danego pracownika, się poprzez kliknięcie w jego imię i nazwisko w zakładce DOKUMENTY gdzie, po zaznaczeniu dokumentów przeznaczonych do udostępnienia, w górnym pasku menu klikamy w opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.
  2. W zakładce KADRY » DOKUMENTY po przejściu do folderu danego pracownika gdzie, po zaznaczeniu dokumentów przeznaczonych do udostępnienia, w górnym pasku menu klikamy w opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

 Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik - publikacja

Opublikowane przez biuro pliki są udostępniane pracownikom w Panelu ePracownik oraz pracodawcom na ich kontach w zakładce DOKUMENTY, po ich zalogowaniu się do systemu.

Pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym przez biuro dokumencie jest potwierdzeniem poprawnie dokonanej publikacji plików przez system. Zmiana koloru oka z niebieskiego na zielony oznacza, że plik został wyświetlony przez osoby posiadające dostęp do dokumentów.

Panel Pracownika - udostępnianie dokumentów - potwierdzenie publikacji

Cofnięcie publikacji

System MojeBiuro24 daje możliwość cofnięcia dokonanej publikacji. W celu wycofania udostępnienia należy zaznaczyć wcześniej opublikowany plik, a w następnym kroku wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik - cofnięcie publikacji

Dzięki temu dokument zostanie cofnięty z publikacji zarówno na panelu ePracownik jak i dla przedsiębiorcy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska