Ulepszenie środka trwałego

Wydatek udokumentowany fakturą kwalifikujący się jako ulepszenie środka trwałego, ujętego uprzednio w ewidencji środków trwałych, należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO, z listy środków trwałych należy wskazać środek trwały, którego dotyczy ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego - rodzaj wydatku

Tak zaksięgowany wydatek trafi do Rejestru VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT).

System sam dokona zwiększenia wartości środka trwałego i tym samym zwiększy kwotę odpisów amortyzacyjnych, które będą trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Plan amortyzacji można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie pojawi się PLAN AMORTYZACJI. Można go również wydrukować zaznaczając środek trwały i korzystając z opcji DRUKUJ » DRUKUJ PLAN AMORTYZACJI ŚT.

Ulepszenie środka trwałego - drukuj

Kopie faktur, które dokumentują ulepszenie środka trwałego należy podpiąć pod dokument przyjęcia środka trwałego - OT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz