SKRÓTY - lista najczęściej wybieranych akcji

Funkcja SKRÓTY została stworzona, aby maksymalnie usprawnić pracę użytkowników serwisu (zarówno księgowych, kadrowych, opiekunów jak i klientów) oraz zwiększyć efektywność pracy poprzez umożliwienie m.in. wprowadzenia wydatku, wystawienia faktury czy wygenerowania druków z każdego miejsca w systemie mb24.pl bez konieczności przechodzenia do odpowiednich zakładek.

Włączanie i wyłączanie skrótów

Użytkownicy systemu mają możliwość włączenia lub wyłączenia listy skrótów. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM i przy pozycji WŁĄCZ SKRÓTY należy daną opcję:

  • zaznaczyć - jeżeli użytkownik chce mieć włączoną funkcję skrótów,
  • odznaczyć - jeżeli użytkownik chciałby wyłączyć funkcję skrótów

i po tym kliknąć opcję ZAPISZ.

Skróty - włączanie

Lista skrótów

Po kliknięciu w ikonę skrótu, która znajduje się po prawej stronie okna pojawi się lista skrótów z której m.in.:

  • użytkownik zostanie przeniesiony do lity firm,
  • otworzy się okno formularza np. wystaw fakturę, dodaj pojazd, dodaj wydatek lub
  • użytkownik zostanie przeniesiony do przypiętej zakładki np. EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY czy KADRY » LISTY PŁAC.

Skróty - ikona gwiazdki

Skrótów można używać z dowolnego miejsca w systemie, wystarczy jedynie kliknąć w ikonę skrótu, dzięki czemu pojawią się okno wybranego formularza lub użytkownik zostanie przeniesiony do odpowiedniej zakładki.

Dodawanie skrótów

Do skrótów użytkownik może dodać wybraną podzakładkę lub formularz. W celu dodania podzakładki do listy skrótów należy przejść do widoku, który ma zostać dodany do listy skrótów, a następnie kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY.

Dla przykładu, aby dodać do skrótów podzakładkę PODATEK DOCHODOWY należy przejść do START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i tam kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY, wówczas na liście skrótów pojawi się ikona danej zakładki jako ostatnia pozycja na liście.

Skróty - przydatne strony

Natomiast w celu dodania do skrótów konkretnych formularzy takich jak np. WYSTAWIENIE FAKTURY VAT wystarczy w tym celu zaznaczyć ikonę gwiazdki jaka znajduje się w górnym pasku danego okna.

Skróty - dodawanie formularzu

Użytkownik ma możliwość dodania maksymalnie 10 skrótów do listy.

Skróty a uprawnienia użytkowników

Lista skrótów jest indywidualna dla każdego konta, w związku z tym każdy użytkownik może dostosować listę skrótów personalnie dla siebie i według własnych potrzeb. Dzięki czemu niezależnie od tego czy użytkownik jest księgową, kadrową, opiekunem, przedsiębiorcą czy szefem biura, może on stworzyć własną listę najważniejszych formularzy i zakładek z systemu, co z pewnością zwiększy komfort i szybkość pracy.

Jak zarządzać skrótami?

Usuwanie skrótów

Jeżeli użytkownik dodał jakiś skrót przypadkowo lub chciałby po prostu go usunąć to w tym celu należy skorzystać z opcji ZARZĄDZANIA SKRÓTAMI

Skróty - zarządzaj akcjami

W kolejnym kroku pojawi się okno, w którym użytkownik może usunąć wybrane skróty z listy za pomocą opcji USUŃ. Aby dokonane zmiany zostały zapisane należy kliknąć ZAPISZ.

Skróty - usuń skrót

Usunięcie skrótu możliwe jest także poprzez odznaczenie gwiazdki w konkretnym formularzu.

Skróty - usuń formularz ze skrótów

Zmiana pozycji skrótów na liście

Z poziomu zarządzania skrótami użytkownik ma także możliwość zmiany kolejności skrótów, co daje możliwość ułożenia najważniejszych skrótów według własnego uznania. W tym celu należy kliknąć w opcję ZARZĄDZANIA SKRÓTAMI i w oknie edycji po najechaniu kursorem na dany skrót należy go przytrzymać myszką i przesunąć do górnej lub dolnej części listy przy zmianie miejsca skrótu pojawi się także cyfra informująca o kolejności skrótu na liście. Po dokonaniu edycji, aby zmiany zostały zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ.

Skróty - zarządzaj akcjami

Skróty - zmiana miejsca

Skróty w wersji mobilnej


Skróty są także dostępne w wersji mobilnej systemu mb24.pl. W celu otwarcia listy skrótów na urządzeniach mobilnych należy kliknąć w ikonę gwiazdki w prawym dolnym rogu ekranu.

Skróty na urządzeniach mobilnych

Na liście możliwe jest spersonalizowanie dodanych skrótów. Aby wyjść z listy skrótów należy wybrać ikonę z X.

Skróty - lista skrótów

Na urządzeniach mobilnych użytkownik ma też możliwość zmiany kolejności skrótów na liście lub ich usunięcia. W tym celu należy wybrać opcję ZARZĄDZAJ SKRÓTAMI.

Skróty - zarządzanie skrótami

Opcja ta powoduje włączenie trybu edycji listy skrótów, wówczas w celu zmiany pozycji skrótu na liście należy przytrzymać palec na ikonie strzałek i przesunąć daną pozycję w górę lub w dół, natomiast w celu usunięcia skrótu z listy należy nacisnąć ikonę kosza. Po dokonaniu zmian, aby zostały one zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ I WYJDŹ.

Skróty - edycja skrótów

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska