Umowa organu zarządzającego w systemie

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub powołania. W przypadku umowy o pracę należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników. Natomiast jeżeli otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, wówczas wprowadzona powinna zostać umowa organu zarządzającego. W systemie wFirma dla biur rachunkowych szybko wyliczysz wynagrodzenie dla takiej osoby a po zakończeniu roku rozliczysz je na deklaracjach rocznych. Sprawdź jak dokonać tego w prosty sposób!

Wprowadzenie osoby z zarządu do systemu

W pierwszej kolejności należy członka zarządu dodać do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ » DODAJ DANE RĘCZNIE i uzupełnić wymagane pola. Będą one zaczytywane w pozostałych miejscach w systemie.

Umowa organu zarządzającego - dodawanie pracownika

Umowa organu zarządzającego

Dodanie umowy w systemie jest potrzebne wyłącznie na cele rozliczenia wynagrodzenia, nie podlega ona wydrukowi. Umowę wprowadza się w zakładce:

  • KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO lub
  • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

 Umowa organu zarządzającego z zakładki pracownicy

 

Podstawowe informacje 

W oknie dodawania umowy wybiera się wcześniej dodanego członka zarządu, następnie wprowadza wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określa okres obowiązywania umowy. W polu Tytuł do wypłaty wynagrodzenie wybiera się AKT POWOŁANIA. W oknie dodawania umowy należy wybrać wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określić okres obowiązywania umowy. 

Umowa organu zarządzającego - jak ją dodać?

Podatek dochodowy

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy również ustawić odpowiedni próg podatkowy (automatyczny, pierwszy (17%), drugi (32%)). Opcja AUTOMATYCZNY jest podstawiana domyślnie, wtedy system samodzielnie będzie pilnował momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego i po przekroczeniu dochodu w kwocie 120 tysięcy zł będzie naliczony podatek 32%. Wybierając pierwszy próg, system będzie naliczał cały czas 17%, nawet w momencie przekroczenia. Przy wyborze drugiego progu zaliczka będzie naliczana od stawki 32%.

Umowa organu zarządzającego - podatek dochodowy

ZUS

Od 2022 r. od wynagrodzenia członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie aktu powołania należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie składki zdrowotnej należy oznaczyć podczas tworzenia umowy w zakładce ZUS

Umowa organu zarządzającego - ZUS

Deklaracja zgłoszeniowa

Aby dodać zgłoszenie dla członka zarządu należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA. Dane jakie się pojawią w oknie zostaną zaczytane automatycznie z umowy. Jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać kod 22 50.

Umowa organu zarządzającego - ZUS ZZA

Lista płac a wynagrodzenie członka zarządu

W systemie umowa organu zarządzającego rozliczona jest na podstawie listy płac, którą generuje się w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ. Jeżeli wynagrodzenie członków zarządu ma być wykazane na osobnej liście płac wówczas należy wybrać LISTĘ PŁAC (ORGANY ZARZĄDZAJĄCE).

Umowa organu zarządzającego - dodanie listy płac

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Umowa organu zarządzającego - zaliczka od wypłaty

Deklaracje roczne

Wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, dlatego po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11. Stworzenie tego zeznania jest bardzo intuicyjne. Wystarczy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11)

Umowa organu zarządzającego w zeznaniu rocznym

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R, a jest to możliwe w START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R). Dane do niej zostaną zaczytane z dodanych wcześniej list płac.

Dzięki integracji z MF, obie deklaracje roczne można wysłać bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego, o czym więcej można przeczytać w opracowaniu: E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka