Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umożliwiamy podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ  szef biura jako administrator danych (np. swoich kontrahentów, pracowników) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych ma obowiązek je chronić. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych sporządzana jest w formie pisemnej.

Generowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych generuje się w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » UMOWA POWIERZENIA » POBIERZ WYDRUK UMOWY. Jest ona automatycznie generowana w formacie PDF.

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać, a następnie przesłać na adres:
Web INnovative Software Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa ma moc prawną jedynie jeśli zostanie sporządzona w formie pisemnej, gdzie zawarty będzie zakres i cel, w jakim dane osobowe mają być przetwarzane.

Umowę powierzenia przetwarzania danych można wygenerować tylko na opłaconym koncie.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - podstawa prawna

Możliwość powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych określa art. 28 ust. 3 RODO. Zgodnie z tym artykułem takie powierzenie następuje w drodze umowy zawartej na piśmie.

Art. 28 ust.3 RODO
Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. (...)

W rozumieniu tego artykułu użytkownik, który jest administratorem danych osobowych swoich kontrahentów, powierza przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z aplikacji udostępnionej on-line w systemie informatycznym strony mojebiuro24.pl.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz