Urlop ojcowski przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może skorzystać z tzw. urlopu ojcowskiego, który może trwać maksymalnie 14 dni. Za ten czas otrzymuje on zasiłek macierzyński wypłacany z ZUS. Urlop ojcowski przedsiębiorcy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami w tym zakresie m.in. złożeniem odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych.

Dokumenty do wypłaty zasiłku za czas urlopu ojcowskiego

Aby przedsiębiorca otrzymał zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego należy złożyć w ZUS:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z przedłożonym dokumentem;
  • oświadczenie ubezpieczonego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu;
  • wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego;
  • druk ZUS Z-3b, który można wygenerować w START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA ZUS Z-3B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

Deklaracje zgłoszeniowe - urlop ojcowski przedsiębiorcy

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu dlatego konieczne jest przekazanie odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych do ZUS. Po otrzymaniu świadczenia należy musi dokonać:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Jako datę ustania tytułu ubezpieczeń wybiera się pierwszy dzień urlopu,
  • zarejestrowania do składki zdrowotnej ZUS ZZA, data przystąpienie do ubezpieczeń wybiera się pierwszy dzień urlopu,
  • wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Jako datę ustania tytułu ubezpieczeń wybiera się dzień następny po zakończeniu urlopu,
  • zarejestrowania do składek społecznych i składki zdrowotnej ZUS ZUA, data przystąpienie do ubezpieczeń wybiera się dzień następny po zakończeniu urlopu.

Deklaracje zgłoszeniowe można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy - deklaracje zgłoszeniowe

Warto pamiętać o prawidłowej kolejności wysyłki ZWUA, ZZA, ZWUA, ZZA. W tym celu można sporządzić zestaw deklaracji poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE zaznaczyć deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS

 Urlop ojcowski przedsiębiorcy - zestaw deklaracji 

Urlop ojcowski przedsiębiorcy w ZUS DRA

Po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego dokonuje się obniżenia składek. Podczas dodawania deklaracji/korekty deklaracji za miesiąc, w którym przedsiębiorca przebywa na urlopie ojcowskim START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ w zakładce ZAAWANSOWANE wystarczy zaznaczyć opcję "częściowe składki" i uzupełnić w polu ilość dni kalendarzowych w miesiącu, pomniejszoną o czas pobierania zasiłku macierzyńskiego - biorąc pod uwagę również soboty, niedziele i święta.

 Urlop ojcowski przedsiębiorcy ZUS DRA

Okresu przebywania na tym urlopie nie dodaje się w systemie. Za ten okres pomniejszane są jedynie składki społeczne i FP na deklaracji DRA lub raporcie RCA za przedsiębiorcę.
 

W razie powstania nadpłaty składek można przenieść ją na poczet przyszłych deklaracji o czym szczegółowo piszemy w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS za przedsiębiorcę

Przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie wprowadza się w systemie. Na podstawie Pit -11A wystawionego przez ZUS świadczenie to rozlicza się w zeznaniu rocznym.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka