Ustawienia ogólne - wprowadzanie ustawień w systemie

W celu zdefiniowania ustawień konta klienta (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE.

Następnie należy wskazać prawidłowe daty:

  • rozpoczęcia działalności oraz

  • rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie.

ustawienia

Jeżeli powyższe daty są różne, wówczas pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić dane na ostatni dzień miesiąca przed miesiącem rozpoczęcia księgowania w systemie. Więcej na ten temat w artykule: Przeniesienie księgowości w trakcie roku.
 W polu FORMA DEKLARACJI należy określić, czy deklaracje będą składane w formie papierowej, czy elektronicznej.

Natomiast w polu IMIĘ I NAZWISKO WYSTAWCY DEKLARACJI należy wybrać:

  • osoba upoważniona (właściciel firmy) - w sytuacji gdy deklaracje autoryzowane są za pomocą przychodu z zeznania rocznego klienta,
  • zalogowany użytkownik - w sytuacji gdy deklaracja jest podpisywana za pomocą podpisu należącego do zalogowanego użytkownika,
  • inne - po tym wyborze należy wprowadzić imię, nazwisko oraz telefon osoby, której podpisem kwalifikacyjnym jest podpisywana deklaracja.

Dodatkowo należy wybrać ADRES E-MAIL W JPK. Jest to adres który widoczny będzie w wygenerowanym pliku JPK dzięki czemu rząd w łatwy sposób może skontaktować się z podatnikiem.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz