Wezwanie do zapłaty - wysyłka bezpośrednio z systemu

Jak wygenerować wezwanie do zapłaty?

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI i ustawić filtr PŁATNOŚĆ na pozycję NIEROZLICZONA. Wówczas pojawi się lista wszystkich zaległych płatności, które nie są jeszcze opłacone (rozliczone) w systemie.

Wezwanie do zapłaty - wszystkie wierzytelności

Z danej listy należy zaznaczyć zaległą fakturę i wybrać opcję GENERUJ »

  • WEZWANIE DO ZAPŁATY,

  • WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,

  • OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Wezwanie do zapłaty - jak je wygenerować?

W oknie generowana wezwania należy wybrać RODZAJ, w którym zostanie utworzone wezwanie, TERMIN PŁATNOŚCI oraz KONTO BANKOWE, na które powinna wpłynąć należna kwota.

W razie dalszego braku zapłaty można też zaznaczyć dodatkowe opcje rozszerzenia informacji dotyczącej wezwania do zapłaty o:

  • przekazanie windykacji wierzytelności kancelarii,

  • publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

Wezwanie do zapłaty - w pliku pdf

Zestawienie wystawionych w systemie wezwań do zapłaty znajduje się w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zbiorcze wezwanie do zapłaty

Zbiorcze wezwanie do zapłaty można wygenerować w systemie przez zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, gdzie należy wybrać konkretnego kontrahenta i wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Wezwanie do zapłaty - zbiorcze wystawienie

Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi się okno generowania wezwania z listą przeterminowanych faktur. Po wybraniu dokumentów należy kliknąć GENERUJ.

Wezwanie do zapłaty - jak wysłać dłużnikowi

Zestawienie wezwań znajduje się w PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz