Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika

System wFirma dla biur rachunkowych oferuje możliwość generowania wniosków o zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Wniosek Z-15A/B jest interaktywnym formularzem tworzonym automatycznie na bazie danych wdrożonych do systemu. Korzystanie z automatycznie generowanych wniosków pozwala zaoszczędzić wiele czasu.

Wniosek Z-15A/B dla pracownika

Wniosek Z-15A/B dla pracownika generuje się w trakcie wprowadzania nieobecności danej osoby do systemu. Nieobecność pracownika wprowadzana jest z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Wniosek Z-15A/B - pracownik

Wniosek Z-15A/B - nieobecności

W wygenerowanym oknie po określeniu:

rodzaj świadczenia, zostanie uzupełniony przez system automatycznie.

Podstawa zasiłku zostanie wyliczona w sposób automatyczny na bazie wygenerowanych w systemie list płac. Podstawę można również określić ręcznie.

Następnie użytkownik może kliknąć w symbol listy rozwijanej (w dolnym prawym rogu okna), w celu wybrania rodzaju zaświadczeń i wniosków, które chce wygenerować. Zapisujemy zmiany.

Wnioskując o zasiłek opiekuńczy dla pracownika do ZUS należy przekazać zaświadczenie Z-3 jak i wniosek Z-15A/B. 

Wniosek Z-15A/B - generowanie wniosku

Gdy pracownik ma wprowadzonych w systemie członków rodziny, to przy generowaniu wniosku Z-15A/B użytkownik będzie miał możliwość wskazać:

  • osobę nad którą będzie sprawowana opieka,
  • innego członka rodziny, dzielącego gospodarstwo domowe z ubezpieczonym ale nie mającego możliwości opiekować się wskazanym chorym.

Jeżeli dane w.w. osób użytkownik planuje wprowadzić ręcznie, bezpośrednio w dokumencie, to pola w oknie należy pozostawić puste. Klikamy DALEJ.

Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika w systemie wFirma.pl - wybór członka rodziny

System automatycznie wygeneruje wniosek Z-15A lub Z-15B z uwzględnieniem danych członków rodziny, jeżeli zostali oni wskazani w kroku wcześniejszym.

Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika w systemie wFirma.pl - druk

 Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, należy zapisać wniosek Z-15A/B. Wniosek Z-15A/B po wygenerowaniu widoczny będzie w zakładce KADRY » DEKLARACJE.

Zapisany dokument można w dowolnym momencie edytować poprzez zaznaczenie go i kliknięcie na opcję MODYFIKUJ.

Utworzenie wniosku Z-15A/B przy już dodanej nieobecności w systemie

W przypadku, gdy w systemie użytkownik posiada już wprowadzoną nieobecność w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI, w celu wygenerowania wniosku Z-15A/B należy zaznaczyć nieobecność i kliknąć DRUKUJ. Z rozwiniętej listy należy wybrać rodzaj wniosku.

Wniosek Z-15A/B - drukowanie

Wniosek Z-15A/B - drukowanie dokumentu

Drukowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wniosku w podzakładce DEKLARACJE oraz kliknięcie DRUKUJ.

Wniosek Z-15A/B - wydruko

Dokument zostanie pobrany w formacie pdf na dysk.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska