WNT nowego środka transportu a rejestr VAT

W sytuacji gdy klient zakupił nowy samochód od kontrahenta z UE może wystąpić obowiązek rozliczenia transakcji jako WNT nowego środka transportu. Wówczas dodatkowo klient będzie miał obowiązek zapłaty podatku VAT obliczonego we własnym zakresie, na konto właściwego urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego.

Więcej w temacie zakupu samochodu z zagranicy w artykule: Zakup samochodu za granicą przez czynnego podatnika VAT

WNT nowego środka transportu - rozliczenie podatku VAT

Aby zaksięgować transakcję w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru transakcję należy opodatkować krajową stawką podatku. W zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć okienko WNT ŚRODKA TRANSPORTU oraz WNT.

wnt nowego środka transportu

Tak zaksięgowana transakcja zostanie automatycznie wykazana w odpowiedniej pozycji JPK V7, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Następnie należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, jako stawkę VAT należy wybrać krajową stawkę podatku i w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY (tylko jeśli zakupiony środek transportu spełnia warunki uznania go za środek trwały). W sytuacji gdy podatnikowi przysługuje ograniczone prawo odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem, w polu Wartość netto należy wprowadzić kwotę zgodnie z proporcją dzięki czemu w polu Kwota VAT zostanie ujęta wartość podatku podlegająca odliczeniu.

 wnt nowego środka transportu

Tak zaksięgowana transakcja zostanie automatycznie wykazana w odpowiedniej pozycji JPK V7, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Gdy otrzymamy fakturę za zakup pojazdu księgujemy ją poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO/ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka